63 procent av landets ambulansstationer anser att de inte lever upp till sitt mål för prio1 larm. Fyra av tio har målet att nå omkring 95 procent av befolkningen inom tjugo minuter. De vanligaste orsakerna till att man inte lyckas uppfylla kraven är för långa avstånd, för lite resurser och för hög belastning.

– Det beror på avståndet. Det handlar om var i landet man är och var ambulanserna befinner sig för tillfället, säger Marie Uppegård, facklig företrädare på Falu hälso- och sjukvård.

På Mora ambulansstation arbetar Anette Nydelius. Hon upplever att larmen har ökat sedan hon började arbeta som ambulansförare 2001. Hon tror att det är svårt att uppnå målen eftersom det är kort om bilar.

– Det handlar om tätheten av ambulanser. Målet är att vi ska nå patienten inom 30 minuter.

Mora ambulansstation har tre ambulansbilar redo att rycka ut under dagen. Kommer det in ett prio1 larm skickar stationen två bilar om det finns möjlighet enligt Anette Nydelius. Det händer att alla tre ambulansbilarna är på utryckning samtidigt när det kommer ett larm till SOS.

– Är det fullt upp här är den närmsta stationen i Rättvik. Då tappar vi vårt mål att nå patienten inom 30 minuter.
Under perioder ökar behovet av ambulanssjukvård.

– Vissa perioder behövs det mer resurser. När det är Vasaloppet ökar befolkningen i Dalarna, säger Anette Nydelius.

Fotnot: Rapporten om ambulanssjukvård 2014 är skriven av Demoskop på uppdrag av Riksförbundet HjärtLung. 120 ambulanschefer intervjuades runt om i landet.