På tio år har antalet barn på förskolan ökat med 138 000. Anledningen kan vara att intresset för förskolan har ökat. Även att kommunerna har skyldighet att erbjuda plats för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.

– Det är fler föräldrar som väljer förskola. Genom de senaste årens lagstiftning har det blivit fler barn som har rätt till förskola, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Barn i förskolan

Antalet barn inskrivna i förskolan har ökat med 7000 sedan 2013.
Omkring 84 procent i åldersgruppen 1-5 år går i förskolan.
Även om fler barn går i förskolan i år har den genomsnittliga barngruppen inte blivit större. Hösten 2013 gick det i genomsnitt 5,3 barn per personal och 16,8 barn per grupp.
2012 gick det 5,3 barn per personal och 16,9 barn per grupp.
Källa: Skolverket