På några få ställen har man skrivit ett lokalt avtal, om att försöka få bort delade turer. I Vindeln är arbetsgivaren enligt ett lokalt avtal bunden att ta fram en handlingsplan mot delade turer.
– Efter det har det inte hänt många knop, säger Andreas Eriksson, ordförande för Kommunal i Vindeln, i Västerbotten.

I mer än två tredjedelar av Kommunsverige har inget hänt över huvud taget i frågan om delade turer. Enligt de fackliga sektionernas svar har inget gjorts i 68 procent av kommunerna. I 6 procent förekommer inte delade turer.
– Det här tyder på att man ändå börjat ta tag i frågan och det känns positivt, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
Men räcker det här?
– Nej, det är en början. Vi vill naturligtvis att man ska ta upp diskussioner om delade turer på alla ställen där det förekommer.

Kommunalarbetaren avslöjade redan 2010 (läs artikeln här) att del-ade turer blivit mycket vanligt inom vård- och omsorg runt om i landet. Våren 2013 kunde vi visa att omfattningen blivit ännu större (läs artikeln här).
För varje avtalsrörelse har allt fler röster krävt förändringar avtalsvägen. Och förra våren kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, överens om att skriva in i avtalet att fack och arbetsgivare på det lokala planet gemensamt ska eftersträva att minimera antalet delade turer. Som exempel nämns i avtalet att parterna kan upprätta en handlingsplan. Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, påpekar att avtalet egentligen inte binder kommunerna att göra något specifikt.
– Den avtalsskrivning vi gjorde var ett sätt att sätta fokus på frågan. Men vi ålägger inga kommuner att de måste göra något, vi pekar på att man ska vara vaksamma, att man sätter tryck lokalt, säger hon.

Vad vill SKL helst se att avtalsskrivningen leder till?
– Önskescenariot är att man undviker det så långt som möjligt ute i kommunerna, att man tänker över sin personalpolitik och sina arbetstider.

2010 hade de delade turerna i Vindeln ökat kraftigt. Hur är det i dag?
– Vi behöver inte längre ha delade turer i veckorna. Det som hänt är att vi i stället får lite längre pass generellt plus ett väldigt kort pass någon gång ibland, säger Annika Hallingfors, arbetsplatsombud inom den kommunala hemtjänsten.

Men detta har inte med det nya lokala avtalet att göra, utan är mer ett resultat av att personalen numera själva gör sina scheman i systemet Time Care. Detta har lett till en annan stress, tiden att göra sina scheman upplevs av många som väldigt knapp, enligt Annika Hallingfors.
– Många känner att de kommit ur askan i elden.
Någon handlingsplan har Kommunal alltså inte sett till.

Vi har sökt Vindelns socialchef, Mats Morin, den högste ansvarige tjänstemannen för äldreomsorgen i kommunen, utan resultat. Biträdande socialchef Karina Wahlberg känner inte till någon handlingsplan.
– Nej, det har jag inte hört talas om. Det enda jag känner till är att vi ska redovisa för nämnden hur det ser ut, hur omfattande delade turer är, säger hon.

Den övervägande majoriteten av ja-svaren i vår enkät handlar om att man börjat titta på problemet, gjort en kartläggning, bildat arbetsgrupp eller dylikt. I fyra kommuner har man fått till ett avtal om att minska de delade turerna. Förutom Vindeln rör det sig om Forshaga i Värmland, Malung-Sälen i Dalarna och östra Göteborg. I en kommun, Kalix, har man tagit politiskt beslut på att ta bort delade turer. I Älvdalens kommun, i Dalarna, finns ett förslag om ett sådant politiskt beslut.

I Kalix var beslutet om att ta bort de delade turer en del i ett paketbeslut om att införa rätt till heltid, där även jobb varannan helg ska försvinna, är det tänkt.

Delade turer

En delad tur innebär att arbetsdagen delas upp i minst två arbetspass, tiden mellan passen är oavlönad.
Enligt KA:s undersökning 2013 förekom delade turer då i 87 procent av Kommunals sektioner med medlemmar inom vård och omsorg. Nästan hälften, 47 procent, svarade att det fanns på nästan alla arbetsplatser.
60 procent av sektionerna svarade då att de delade turerna hade ökat jämfört med 2010.
Enligt 21 procent hade delade pass ökat kraftigt.