I december granskade Södertälje kommun ett tiotal av de LOV-företag som de hade avtal med om hemtjänst. När nya bedömningar gjordes av brukarnas behov såg man ett överuttag av biståndstimmar hos många företag. Ett av dem var AB Hemtjänst och Service i Sverige. Kommunen har också upptäckt att majoriteten av deras anställda var anhöriganställda. Detta trots att Södertälje förbjudit anhöriganställningar.
– Efter granskningen försvann väldigt mycket av företagets bas, det hade knappt någon tid kvar, säger Greger Lilliebladh, verksamhetsstrateg på Södertälje kommun med ansvar för LOV-företag.

För några veckor sedan gjorde polisen ett tillslag mot AB Hemtjänst och Service i Sverige som misstänks för ekonomiska brott. Fyra personer häktades och företaget tillgångar blev frysta. Sedan dess har Södertälje kommun sagt upp avtalet om hemtjänst helt och hållet. De anställda i Hemtjänst och Service i Sverige har inga jobb och har inte fått ut sina intjänade löner. KA:s granskning visar att minst 25 procent av lönekostnaderna täckts av bidrag från Arbetsförmedlingen.
– Utan nystartsjobb fick man inte jobba där, säger en av Kommunals medlemmar.

Först har företaget tagit emot praktikanter från Arbetsförmedlingen. De har arbetat två till sex månader, ofta utan handledning. Sedan har de anställts med nystartsbidrag. KA har tidigare skrivit om fusk och misstänkt brottslighet bland privata hemtjänstföretag i Södertälje. I fallet med Jome Omvårdnad finns fusk med nystartsjobb med i brottsmisstanken.

För AB Hemtjänst och Service i Sveriges del har polisens insats och kommunens uppsägning lett till att firman försatts i konkurs. Kommunal har lämnat in sina sju medlemmars lönefodringar till konkursförvaltaren med förhoppningen att de ska få ersättning från den statliga lönegarantin. Att polisen lagt beslag på administrationen försvårar konkursutredningen.
– Det är självklart svårt att göra en utredning om man inte har tillgång till bokföringen. Innan det beslaget hävs kan man inte göra någon granskning helt enkelt, säger Gustav Kling, juridiskt biträde på advokatfirman Hamilton som ansvarar för utredningen.

Kronofogdemyndigheten som är tillsynsenhet för den statliga lönegarantin har kommit med en rapport som varnar för att den ibland missbrukas. Finns det misstankar om det i det här fallet?
– Det finns alltid någon form av grundmisstanke när man håller på med lönegaranti och med tanke på vad polisen misstänker har hänt i bolaget blir det viktigt att vara ytterligare noga med när man tar ställning till att betala ut ersättning eller inte. Man blir noga med att det är en person som finns, som har jobbat och skulden är korrekt.

Det är oklart hur lång tid det kan ta innan utredningen om lönegarantin är klar och när de anställda kan få besked om det.
– Jag vågar inte säga något. Det är lite utanför vår kontroll och beror på hur mycket avstämningar vi måste göra mot polisutredningen och hur mycket de kan säga när det råder förundersökningssekretess. Det är bättre att det går långsamt och blir rätt än att vi tvingas ge de anställda snabba avslag. Det ska tilläggas att det inte har kommit in några orimliga anspråk och än så länge inte från några andra än kommunals medlemmar.