Kommunal stämde Partille kommun inför arbetsdomstolen med krav om att uppsägningen av Atbin Kyan ska ogiltigförklaras och att han ska få 120 000 kronor i skadestånd av kommunen.

I sitt svar på stämningen lägger sig Partille kommun platt och går med på Kommunals krav, detta innan det ens har blivit en huvudförhandling i arbetsdomstolen.

Dom väntas komma inom ett par veckor och då fastställs Kommunals krav.

Enligt Partille kommuns personalchef Jan Wesa ligger det taktik bakom kommunens agerande. Han har redan bestämt sig för att Atbin Kyan aldrig mer kommer att få arbeta i kommunen.

– Atbin Kyan har vägrat att gå med på en förlikning utan tvingat denna tvist ända till arbetsdomstolen. Om vi skulle ha väntat på en dom efter huvudförhandling där hade det tagit ytterligare ett och ett halvt år. Nu säger vi ja till Kommunals krav för att få en snabb dom så att vi kan köpa ut honom, säger Jan Wesa.

Kommunen väntar nu bara på domen från arbetsdomstolen för att kunna genomföra utköpet med stöd av paragraf 39 i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Denna paragraf ger arbetsgivare rätt att köpa ut anställda de vill bli av med när det saknas saklig grund för uppsägning eller avskedande.

Att köpa ut honom kommer att kosta ytterligare 24 månadslöner. Dessutom ska kommunen betala skadestånd till honom.

– Det kommer att kosta oss närmare 800 000 kronor inklusive rättegångskostnader, säger Jan Wesa.

Dessutom har Atbin Kyan gått hemma i ett år med full lön. Han har varit avstängd från jobbet.

Så notan för skattebetalarna i Partille kommun lär hamna runt 1 miljon kronor i denna tvist. Jan Wesa tycker inte att det är bra.

– Det är åt helvete fel rent ut sagt. Vi tvingas till detta för att Lagen om anställningsskydd ser ut som den gör. Men vi har inget alternativ. Atbin Kyan kan inte jobba kvar med tanke på att han har förtalat chefer i kommunen.

Olov Östensson tycker inte heller att det är rätt att skattebetalarnas pengar används till att köpa sig fri från domar i arbetsdomstolen.

Kommunalarbetaren har tidigare kunnat visa att kommuner köper ut anställda i omkring hälften av de fall där arbetsdomstolen har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande.

– Partille går ett steg längre och vill inte ens pröva tvisten i arbetsdomstolen. Det tycker jag är extra allvarligt eftersom kommunen sätter sig över domstolen. Det är form av lagtrots vilket är problematiskt ur demokratisynpunkt, säger Olof Östensson.

Han menar att det kan vara dags för en särreglering för kommuner i LAS genom att höja beloppen vid utköp eller begränsa möjligheten till att köpa ut anställda.

Atbin Kyan är mycket besviken över kommunens agerade.

Han har hela tiden varit övertygad om att han skulle vinna i arbetsdomstolen och att han skulle kunna gå tillbaka till sitt arbete vid gruppboendet för funktionshindrade.

– Så borde det fungera i en demokrati. Jag har inte gjort något fel, inte slagit någon eller framfört hot. Ingen har någon gång kritiserat mitt sätt att sköta arbetet. Det enda jag har gjort är att jag som arbetsplatsombud och skyddsombud skrev ett brev till kommunens politiker och kritiserade den psykosociala arbetsmiljön, säger han.

Atbin Kyan tycker att kommunens agerande strider mot yttrandefriheten och förtroendemannalagen som ska skydda en facklig företrädare från att råka illa ut på grund av sitt uppdrag.

I det brev han skrev kritiserar Atbin Kyan ett par chefer och anklagar dem för vänskapskorruption. Dagen efter kom Jan Wesa till arbetsplatsen med brevet i handen och avstängde honom.

Han gick hemma i två månader utan att höra något från kommunen. Då kallades han till ett möte för att få erbjudande om att omplacerad till ett annat gruppboende. Han vägrade att gå dit eftersom han inte accepterade skälet till omplaceringen. Kommunen sade då upp honom med arbetsvägran som grund.

Jan Wesa förnekar att omplaceringen eller uppsägningen egentligen beror på att Atbin Kyan som fackligt förtroendevald skriver brev till politikerna och slår larm om arbetsmiljön.

Men Atbin Kyan menar att detta inte stämmer.

– Jag har inspelat på band då Jan Wesa erkänner detta inför Kommunals sektionsordförande, säger Atbin Kyan som tycker att Partille kommun är en korrupt kommun efter det som har hänt.

Han kan inte förstå hur det är lagligt att behandla en facklig en facklig förtroendevald på detta sätt.

En kollega till Atbin Kyan, som inte var med och skrev brevet men uttalade stöd för delar av innehållet i det, har också gått hemma i ett år avstängd med full lön. Hans fackförbund, Vision, har också stämt kommunen inför arbetsdomstolen. Partille kommun svarar likadant på den stämningen.

– Vi köper ut honom också, säger Jan Wesa.