För ett år sedan sa Kommunal upp samverkansavtalet med Arriva. Förbundet ansåg att företaget systematiskt försökte straffa Kommunal, fackligt förtroendevalda och de anställda.

Enligt förbundet respekterades inte lagar och avtal om medbestämmande och arbetsmiljö.

Det var extra stökigt vid Råstagaraget utanför Stockholm där ledningen delade ut varningar på löpande band till personal som vågade protestera mot arbetsförhållandena.

Huvudskyddsombudet Reza Forghani kände sig ständigt ifrågasatt och överkörd av ansvariga chefer vid depån.

Till slut kallade han på Arbetsmiljöverket för att göra en inspektion av arbetsmiljön. Och Arbetsmiljöverket gav honom rätt. Arriva hotades med böter om rutinerna för arbetsmiljöarbetet inte förbättrades.

Arriva krävde att Kommunal skulle avsätta Reza Forghani som huvudskyddsombud vilket förbundet vägrade. Men pressen mot honom blev så stor att han blev sjukskriven och han avsade sig sitt uppdrag.

När han kom tillbaka i arbete efter ett par månader övertalades han av sina arbetskamrater att ta på sig uppdraget som huvudskyddsombud igen.

Under tiden förbättrades relationen mellan Kommunal och Arriva, också i Råstagaraget.

Men trots centrala förhandlingar har parterna inte kunnat enas om skadestånd för behandlingen av Reza Forghani fram till för ett år sedan. Därför väljer Kommunal att gå vidare till Arbetsdomstolen.

– Vi gör det för att själva fundamentet i fackligt arbete är att de förtroendevalda ska känna sig trygga i sin roll. De ska känna att Kommunal  står bakom dem om inte arbetsgivaren respekterar deras roll och uppdrag, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Reza Forghani är mycket glad för det stöd han får från förbundet.

– Jag har mycket stort förtroende för förbundets ombudsmän och det känns mycket bra att få detta stöd av dem, säger han.

I dag tycker han att det fungerar mycket bättre att vara huvudskyddsombud vid Råsta.

– Det finns en lyhördhet från ledningen och jag tillåts vara delaktig på ett sätt jag inte fick vara tidigare. Allt är inte bra, det finns en del kvar att göra i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i delegeringen av arbetsmiljöansvar bland cheferna. Men vi är inne i en omorganisation och det ska förhoppningsvis bli bättre efter den, säger han.

Trots det bättre klimatet vid garaget tycker han att det är viktigt att driva ärendet om hur han har behandlats till Arbetsdomstolen.

– Det handlar inte bara om mig och Arriva. Detta handlar om vilken signal samhället ska skicka till alla arbetsgivare och fackligt förtroendevalda inom alla branscher. Jag hoppas att Arbetsdomstolen ska inse hur viktigt detta är, säger han,

I stämningen till Arbetsdomstolen kräver Kommunal skadestånd till Reza Forghani på 300 000 kronor och lika mycket i skadestånd till förbundet.