Kommunal är ett av sju svenska fackförbund som är med i EPSU, den europeiska internationalen för fackförbund verksamma i den offentliga sektorn, och i PSI (världsinternationalen för dessa fackförbund).

Annelie Nordström väntas bli ordförande också för EPSU vid internationalens kongress i maj. Hon tänker då se till att EPSU prioriterar arbetet med att medlemsförbunden ska få fler medlemmar.

– Jag vill att medlemsrekrytering ska stå högst på prioriteringslistan och att vi satsar mer resurser på att alla EPSU–förbund ska växa och bli starkare mot arbetsgivare och politiker, säger hon.

I vissa europeiska länder är det bara en av tio eller ännu färre som är med i facket. Under senare år har facken tappat medlemmar i stora delar av världen.

För att vända den trenden har de sju svenska EPSU–facken skrivit en motion till internationalens kongress med krav om att medlemsrekrytering ska vara den högst prioriterade frågan.

Visions ordförande Annika Strandhäll tror att motionen kommer att gå igenom, men att det blir svårare att få alla att sedan i praktisk handling prioritera medlemsrekryteringen.

– Det är inte självklart för alla. För att lyckas måste de förnya sitt sätt att arbeta för att få fler att vilja gå med i facket. Alla är inte beredda att göra de förändringar som kan vara nödvändiga. De vill fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare, säger hon.

För att få fler förbund att vilja satsa på medlemsrekrytering bjöd de svenska EPSU–facken in till en internationell konferens för att diskutera vikten av medlemsrekrytering.

De svenska facken berättade hur de efter 20 år lyckats vända trenden och nu ökar i medlemsantal. Det har krävt mycket resurser men också förändringar i sätter att arbeta med målet att vara mer synliga på arbetsplatserna och nåbara när medlemmarna behöver hjälp och stöd.

Alla som deltog i konferensen höll med om medlemsrekrytering är viktigt.

Eddie Stam från nederländska facket ABVAKABO tyckte att det nu är dags att gå från ord till handling.

– EPSU måste ha en grupp som kan skickas till de förbund som behöver stöd. De ska hjälpa till med att utbilda och organisera i medlemsförbunden, föreslog han.

Annelie Nordström håller med. Hon tänker göra allt för att satsning på medlemsrekrytering inte bara blir en läpparnas bekännelse.

– Det blir den viktigaste frågan för mig som EPSU:s ordförande, säger hon.

Britta Lejon, statstjänstemännens fack ST, tror att det går att få stöd inom EPSU för de svenska fackens krav.

– Vi hade en liknande motion till PSI:s kongress senast och där har det nu börjat hända saker med arbetet för att få fler medlemmar i facken, säger hon.

Som en påminnelse om behovet av internationell facklig solidaritet i arbetet för att skapa starkare fack fick Annelie Nordström och Annika Strandhäll en jubileumsgåva av Kevin Callihan från irländska IMPACT.

Det var ett 15–euromynt i silver som irländska riksbanken förra året gav ut som ett minne med anledning av den stora lockouten i Dublin 1913. Spårvagnsförarna strejkade för högre lön.

De blev lockoutade i över sex månader och många svalt. För att visa sitt stöd skickade brittiska fackförbund ett fartyg lastat med livsmedel till de lockoutade och deras familjer.

– Internationell facklig solidaritet är lika viktig nu som då, sa Kevin Callihan.

EPSU och PSI

De svenska facken i EPSU och PSI är Kommunal, Vision, ST, Transport, Vårdförbundet, SEKO och SSR.