Kvinnorna som deltog i studien studerade teoretiska ämnen på Komvux genom Kunskapslyftet. Det ledde till att de fick högre sysselsättning och högre lön än de kvinnor som inte studerade.

Studien är skriven av Annette Bergemann och Gerard J. van den Berg.

– Vi ser positiva långtgående effekter hos deltagarna. Deras anställningsmöjligheter ökade med cirka tio procentenheter och lönen ökade med omkring 2000 kronor i månaden, säger Annette Bergemann.

IFAU står för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Kunskapslyftet

Kunskapslyftet var en satsning under 1997-2002. Det gav arbetslösa möjligheten att välja teoretiska studier med ett bidrag motsvarande a-kassa.