– Kommunals övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt land starkare. Det är ett vinnande koncept. Det gäller Sverige, Europa och världen, det gäller i facket och på arbetsplatserna. Det är vår skyldighet som fackförbund att stå upp för alla människors lika värde, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Skriften ”En arbetsplats för alla”, som Kommunal gjort tillsammans med Vision, är några sidor lång och handlar om att alla ska känna sig välkomna på sina arbetsplatser och att ingen särbehandling ska förekomma. Det står också vad facken vill göra för att bidra till bättre arbetsplatser, till exempel att förtroendevalda bevakar att ingen diskrimineras vid rekryteringar, det ska finnas mångfaldsplaner som används på arbetsplatsen och förbunden ska ha fler förtroendevalda med annan etnisk bakgrund än svensk.

Förbunden har också ingått ett samarbetsavtal. Det handlar bland annat om att gå samman för att rekrytera medlemmar i välfärden, där båda fackens medlemmar jobbar.