Den som inte lämnar in sin rapport eller kommer på inplanerade besök på Arbetsförmedlingen straffas. Sanktionerna trappas upp för varje förseelse, det börjar med en varning och slutar med avstängning.

Inför den sista månadens underrättelser (om uteblivna besök eller rapporter) som Kommunals a-kassa fått från Arbetsförmedlingen fanns 19 medlemmar på det fjärde och näst sista steget i sanktionstrappan. Det fjärde steget betyder avstängning från a-kasseersättning i tio dagar. Därefter följer total avstängning, vilket betyder att rätten till ersättning upphör.

Det är ännu inte klart om några medlemmar i Kommunals a-kassa har stängts av.

Men den som hamnat på fjärde steget i sanktionstrappan får se till att inte utebli från något besök eller med någon rapport framåt, för det är inte så att man ”nollas” när man tagit sitt straff:

– Sanktionerna hänger kvar så länge man går kvar på sin a-kasseperiod. Det är inte så att de försvinner. Man kan få sanktioner både om man uteblir från bokade besök och om man missar att skicka in sin aktivitetsrapport. Samma månad kan ge flera steg och det gör det bekymmersamt, säger Helena Wågberg, föreståndare för Kommunals a-kassa.

De nya aktivitetsrapporterna har gett merjobb hos a-kassorna. Sedan systemet startade i höstas har Kommunals a-kassa fått in över 50 000 underrättelser från Arbetsförmedlingen. Innan aktivitetsrapporterna infördes var snittet 4000 underrättelser per år, så merarbetet har varit enormt.

– Det har skapat väldigt mycket jobb för oss och vi har fått betydligt många fler AF-underrättelser än vad vi trott. Fram till början av februari hade vi fått 51 000 underrättelser och hälften av dem handlar om uteblivna aktivitetsrapporter, säger Helena Wågberg.

Problemet är att flertalet rapporter är sådana som a-kassan inte hade behövt hantera. Det handlar ofta om personer som inte ens ansöker om a-kassa. Från 1 mars har dock regelverket för aktivitetsrapporterna förenklats så att alla rapporter från medlemmar som ännu inte söker a-kassa läggs ”på vänt”:

– Det kommer att betyda väldigt mycket för oss eftersom vi inte behöver hantera dem förrän de kommer in med en ansökan om ersättning. Det kommer att halvera antalet ärenden.

Reglerna för a-kassan

Alla som är öppet arbetslösa ska lämna aktivitetsrapporter, oavsett vilken sorts ersättning man har (a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, kommunalt försörjningsstöd, nyanlända med etableringsersättning).
Rapporten kan lämnas in via webben (med lösen och id eller e-legitimation), på en av förmedlingarnas kunddatorer eller muntligen vid besök.

Om du missköter arbetssökandet

(är sen med aktivitetsrapporten, söker inte anvisat arbete, kommer inte på inplanerade möten, söker inte arbete aktivt)

Första gången: Varning
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 1 dag.
Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
Fjärde gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
Femte gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.