EU-krisen kommer utan tvekan att bli fokusfråga i valrörelsen. Den hör ihop med den skyhöga arbetslösheten och sociala misären som nu utbreder sig i snabb takt inom EU. 

Enligt Lissabonuppgörelsen skulle EU bli världens mest framgångsrika region. Men EU:s politik har kraftfullt försvårat situationen och utsattheten för vanliga människor i Europa. Det har lett till en social oro som vi inte sett under en hel generation. Arbetslöshet, fattigdom, lägre utbildningsnivå, sämre livsvillkor särskilt för unga och kvinnor är en verklighet för många människor idag. I krisens spår växer främlingsfientliga och nynazistiska partier fram. Gyllene Gryning i Grekland har efterföljare i alla länder.

EU har inte utnyttjat sin potential att lösa konflikter och skapa stabilitet. Den politik som förs bara fördjupar krisen. I EU:s långtidsbudget 2014– 2020 satsas sex miljarder euro på åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten i de mest utsatta medlemsländerna. Syftet är gott. Men det är i den grundläggande ideologiska strukturen och uppbyggnaden av EU, som roten till arbetslösheten finns. Då hjälper det inte med åtgärdspaket och stödpengar. EU och finansmarknaden har skärp kraven för problemekonomierna, vilket fått svåra konsekvenser. Ekonomierna har helt stagnerat, arbetslösheten och fattigdomen har ökat. Kraftiga nedskärningar i krisländernas välfärdssystem förvärrar arbetslösheten.

EU-krisen kommer att bli långvarig. Ungdomsarbetslösheten inom EU är kanske det allvarligaste problemet som ständigt diskuteras i Bryssel, men ingenting görs åt grundproblemet.

Många medlemsstater behöver satsningar på infrastruktur och omställning till grön energi. Våra gemensamma utmaningar handlar om ökad jämställdhet, bättre utbildning och arbete för alla i alla medlemsstater. Med mer av mellanstatliga samarbeten kan vi gemensamt sträva efter ett bättre och rikare liv för alla.

Vänsterpartiet för en kritisk EU-politik. EU prioriterar den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena. EU-domstolen i Luxemburg har i flertalet domslut fastställt denna prioritering. Vänsterpartiet menar att prioriteringen måste vara den omvända. Arbetsrätten, miljön, folkhälsan och konsumentskyddet måste vara överordnade företagen och marknadens intressen.

Tillsammans kan vi arbeta för att höja utbildningsnivån, öka jämställdheten, minska arbetslösheten och arbeta med klimat- och miljöfrågor.  Europa tjänar på mellanstatligt samarbete men inte på överstatlighet. Vi ser inte att mer överstatlighet löser några problem utan ytterligare kommer att fördjupa Europas kris. Att införa euron utan en stabil politisk union är ett högriskprojekt dömt att misslyckas. De som får betala priset för prestigeprojektet är människorna i medlemsländerna.

Katarina Burman,
Vänsterpartiet Norrbotten, kandidat till Europaparlamentet