Under hösten studerade ni er lönestatistik och fann att det finns skillnader i snittlön mellan män och kvinnor i samma yrke. Varför ser det ut så?

– Vi såg speciellt två yrken i kyrkan som finns skäl att titta på, där det finns oförklarliga skillnader. Det är diakoner och kyrkogårdsarbetare. Det kan tyda på att är osakligt, det vet man inte. Det är upp till varje arbetsgivare att titta på dels män och kvinnor i samma grupp, dels i olika yrken som uppnår samma värdepoäng i lönesättningen. Så vi har pekat på att våra arbetsgivare ska titta särskilt på de här yrkena.

Fann ni någon förklaring till skillnaderna?

– Nej, vi ska försöka gå lite djupare. Om jag inte missminner mig var det betydligt jämnare bland yngre kyrkogårdsarbetare under 30, i vissa fall hade kvinnorna till och med högre lön än männen. Många yngre kvinnor i den gruppen går in med en bra utbildning. Bland de äldre kan det vara så att männen har högre utbildning.

Bland Kommunals yrkesgrupper visar statistiken att även till exempel manliga vaktmästare och församlingsassistenter har högre löner än kvinnor i samma yrken (se faktaruta), vad är förklaringen där?

– Vi har inte analyserat alla grupper för det är ganska jobbigt att göra. Vi tog ut några från varje fackligt område, kyrkogårdsarbetarna är ganska många och därför valde vi dem från Kommunals område. På Visions sida var det diakoner som stack ut.

Varför ligger männen högre i de yrkena jag nämner?

– Det kan vara att det är gamla traditionella mansyrken, där hade man kanske en annan yrkesutbildning tidigare. Bland våra yngre arbetstagare finns inte samma skillnader, de har samma typ av utbildning och konkurrerar på lika villkor. Det visade sig bland yngre kyrkogårdsarbetare så det visar att det går åt rätt håll.

Församlingsassistent är väl inte traditionellt manligt?

– Nej, det är ett traditionellt kvinnligt yrke. Det kan vara så att det är få män och det kan vara så att de har högre lön av andra orsaker än att de är män. Jag vet inte vad det kan bero på. Det kan vara osakligt där också. Men alla skillnader är inte osakliga, vi har individuella löner. Enda sättet är lönekartläggning, det är en objektiv metod i alla fall. Jag har svårt att tro att männen skulle vara bättre på att utföra jobbet. Men män tenderar ju att ta större ansvar och till exempel bli chefer inom barnomsorgen och sådant kan påverka.

Hur går ni vidare med frågan nu?

– Vi kommer hålla oss underrättade när vi träffar våra arbetsgivare, om de har vidtagit några åtgärder. Hela året är ett jämställdhetsår i kyrkan. Det handlar också om likabehandling, karriär för kvinnor, att man skriver i annonser att man gärna ser sökande av ett kön som är mindre representerat, att underlätta för familj och arbete.

Enligt lagen ska lönekartläggning göras vart tredje år om man har mer än 25 anställda. Enligt era kollektivavtal ska det göras årligen vid fler än nio anställda. Gäller det alla era avtal, och varför har ni valt att ha det så?

– Det gäller alla våra avtal. Vi tycker att det är viktigt och det var såhär tidigare också, lagstiftningen blev mer oförmånlig för några år sedan.

– Våra arbetsgivare är ganska bra på att göra lönekartläggningar, vi har mycket kurser i det. Och om man ser till löneskillnader i alla sektorer på arbetsmarknaden så ligger vi ganska bra till.

Löner i kyrkan

Genomsnittslöner för några av de yrkesgrupper i kyrkan som organiseras av Kommunal:

Assistent i församlingsarbete
Kvinnor: 23 800 kronor
Män: 24 100 kronor

Kyrkvaktmästare
Kvinnor: 22 900 kronor
Män: 23 500 kronor

Kyrkogårdsarbetare
Kvinnor: 21 700 kronor
Män: 22 300 kronor

Församlingshemsvärd/husmor
Män och kvinnor: 22 800 kronor

Städare
Kvinnor: 21 800 kronor
Män: 21 500 kronor

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations lönestatistik för 2012.