Joa Bergold tycker att det talas väldigt tyst om många av de stora skillnaderna som finns på arbetsmarknaden.

– Livspusslet kommer oftast bara att handla om tid men för många handlar det om att få ihop det ekonomiskt.

Hon tycker att de privata lösningarna kommer i fokus: RUT-avdrag, matkassar, jobba hemifrån. Det är inte lösningen för alla kvinnor. Livspusslet för en kommunalare handlar om både tid och pengar, säger Joa Bergold. Det är arbete på kvällar och nätter, delade turer. Och LO-kvinnor måste också hinna hämta på förskolan.

– När man ser till timvik, deltid och hur det faktiskt ser ut – det är jävligt svårt att försörja sig själv.

Därför har LO gjort rapporten ”Tid, makt och pengar” under namnet Sveriges jämställdhetsbarometer 2014, som ska uppdateras årligen inför internationella kvinnodagen. Siffrorna kommer från SCB, Försäkringskassan och intervjuer som Novus gjort för LO med drygt tusen personer.

Rapporten visar villkoren på jobbet och hemma för kvinnliga och manliga arbetare respektive tjänstemän. I diagram efter diagram har arbetarkvinnor sämre villkor än de andra grupperna: Tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete (oftast ofrivilligt), svagt inflytande, hot och våld, svår värk och sömnproblem. Dessutom tar kvinnorna överlägset mest ansvar för barn och hemarbete.

Det är också enorm skillnad på mäns och kvinnors löner. LO:s rutredare har utgått från lönestatistiken och räknat ned lönerna till verklig genomsnittlig tjänstgöringsgrad. För kvinnor i arbetaryrken är den 78 procent av heltid. Då landar det i att en arbetarkvinna tjänar 6 000 kronor mindre än en manlig arbetare – och 20 000 kronor mindre i månaden än en manlig tjänsteman (se faktaruta).

– Det saknas enorm kunskap om vilka lönenivåer det faktiskt rör sig om i praktiken, säger Joa Bergold. Siffrorna visar på hur undervärderade arbetarkvinnors yrken är. Man måste utgå från de verkliga villkoren för dem som har det mest knapert. Annars faller stora grupper utanför. En undersköterska som är gift med en civilingenjör, kan hon skilja sig?

Förvånade siffrorna dig?

– Ja, fast egentligen inte för jag vet vad en undersköterska tjänar. Men att se siffran, 20 000 varje månad, det blir väldigt tydligt.

Med rapporten vill LO nyansera bilden av kvinnors deltidsarbete, säger Joa Bergold.

– För kommunalare är ju deltid norm. Andra är nog inte medvetna om det, det uppfattas som ett fritt val.

Rapporten visar att 54 procent av arbetarkvinnorna jobbar deltid. Största orsaken är arbetsmarknadsskäl. Bara tio procent uppger att de vill jobba deltid.

– Så det går inte att luta sig tillbaka och säga att kvinnor vill jobba deltid.

Eftersom lågavlönade kvinnor så ofta har visstidsjobb och deltid kommer pensionerna bli ännu sämre än för dagens pensionärer.

– Man blir tvungen att hitta någon att leva med för att kunna försörja sig när man kommer upp i en viss ålder. Jag tror inte att samhället har beredskap att hjälpa dem.

Vad gör LO åt saken?

– Vårt ansvar är lönebildningen, enligt mig behövs en tydligare samordning, att det finns solidariskt stöd i förhandlingarna.

Vidare får LO ställa politiska krav, säger Joa Bergold och nämner tredelad föräldraförsäkring, barnomsorg på de tider som kvinnor jobbar och en fungerande äldreomsorg. LO vill också ha rätt till heltid genom antingen kollektivavtal eller lag.

Eftersom många kvinnor jobbar deltid för att få ihop livet, varför driver inte LO sex timmars arbetsdag?

– Det är viktigt att diskutera frågan. Men jag tror inte att den löser alla problem. Om man bara förkortar arbetstiden för kvinnor inom Kommunals område så får vi inte till förändringen mellan könen som skulle behövas. Jag tror att man måste satsa på en heltidsnorm.

Vad kan kvinnorna göra?

– Vi vet att vi behöver massa folk till vård och omsorg, samtidigt uppmanas kvinnor att välja bort de yrkena. Jag vill komma bort från det snacket. Man kan gå på sin arbetsgivare och kräva rätt till heltid. Men jag tycker att det är politiker och arbetsgivare som ska ta ansvar för löner och arbetsvillkor.

Hur ska kvinnorna klara sig?

– Det går ju inte, det är helt orimligt. Det är så många som arbetar men som ändå inte klarar sin ekonomi. Skillnaden på ensamstående kvinnor och män är att det är kvinnor som oftare har barnen.

Faktisk månadslön i genomsnitt

Arbetaryrken
Kvinnor: 16 926 kronor
Män: 23 064 kronor

Tjänstemannayrken
Kvinnor: 27 391 kronor
Män: 36 666 kronor

Lönerna beräknas på genomsnittlig tjänstgöringsgrad för respektive grupp. För arbetarkvinnor är den 78 procent, arbetarmän 93 procent, kvinnliga tjänstemän 91 procent och manliga tjänstemän 97 procent.

Källa: LO-rapporten Sveriges jämställdetsbarometer 2014 – ”Tid, makt och pengar”.