Solen skiner i ett snöigt Umeå. Hemtjänstgruppen har just kommit tillbaka till lokalen på Haga Äldrecenter efter att ha hjälpt brukare med morgonbestyr, frukost och lunch.

Hur ofta förekommer det att insatser som den äldre beviljats inte utförs?

– Ett par gånger i veckan. Det kan handla om att man får dra ihop fika och lunch. Blir det för stressigt får brukaren välja, svarar Sara Lindvall, undersköterska.

Och får snabbt medhåll.

Samma fråga ställer Kommunals sektion i en enkät. Svaren visar att tidspressen är betydligt större i centrala Umeå än i kommundelarna. Där svarar personalen: mer sällan.

Men stressen är inte ny. Christina Sundberg är undersköterska och har arbetat tolv år på Haga. Hon säger att stressen kom när valfrihet i hemtjänsten infördes 2010.

Redan då var det svårt att hinna med insatserna hos de äldre, restiden var inte inplanerad och räckte heller inte till. Sjukfrånvaron var hög. Arbetsmiljöverket kritiserade kommunen som lovade åtgärda. Men stressen är kvar.

Den dagliga planeringen stressar mest av allt. Enligt den ska man vara hos en annan brukare innan man är klar hos den förra. Restid är inte planerad. Nycklar ska hämtas på två ställen. Cyklarna är ofta ned-isade.

De flesta berättar hur de tar tid från vissa brukare för att hinna med andra. Samtidigt visar enkäten att tiden för insatser minskat det senaste halvåret.

— Om det förr var 60 minuter är det bara 45 nu. Duschen bakas ihop med frukost och mediciner, då blir det bara 45 minuter. Det är stress hela tiden, man hinner aldrig prata med de äldre, jag känner mig otillräcklig och tappar arbetsglädjen, säger Christina Sundberg.

Hon säger att hon aldrig hinner skriva avvikelserapporter.

Den dagliga planeringen ändras ofta. Missnöjet är stort med schemaläggningen och att det har blivit fler delade turer.
Sex av de nio som KA träffar säger att stressen i jobbet ger dem sömnproblem.  De berättar om ont i magen, huvudvärk och om hur stressen sätter sig i kroppen på andra sätt. Sjukfrånvaron ökar.

Sektionens undersökning

60 procent av hemtjänstpersonalen i Umeå tätort svarar att man dagligen eller någon gång i veckan inte utför de insatser som den äldre beviljats.