Tidspressen i hemtjänsten är större i centrala Umeå än i kommundelarna. Resultatet är tydligt i Kommunals enkät.

– Skillnaderna är så stora, det måste utredas, säger Susanne Landström, Kommunals huvudskyddsombud.

Redan 2011 kritiserade Arbetsmiljöverket Umeå kommun för att tidspressen var stor i hemtjänsten. Nu följer Kommunal upp de krav som då ställdes.

– Vi måste få restiden utsatt på schemat, vi måste ha ett annat planeringsverktyg än TES, stressen måste minska. Om arbetsgivaren inte fullföljt vad man lovat, då kommer vi göra en ny anmälan, säger Susanne Landström.

Även för att minska antalet delade turer bearbetar Kommunal politikerna. Men Susanne Landström har stor tilltro till samtalen som förs med arbetsgivaren. Och Annette Johnson som är ny verksamhetschef anser att läget är olyckligt.

– Jag har ju inte fått signaler om att brukarna inte fått sina insatser. Jag vet att det händer att de får städ och inköp en annan dag än de skulle ha fått. Men den personliga om-vårdnaden och medicin, det får man.

Hon känner inte till att tid saknas för att skriva avvikelserapporter. Men om det är så ska det ses över.

– Jag kan också tycka att insatsplaneringen i TES-schemat inte ser bra ut. Det är därför som jag tittar över det tillsammans med Kommunal.  Vi måste ha någon form av planeringsverktyg, men hur ska det se ut?

Enligt Kommunal fungerar det bättre i kommundelarna där planerarna sitter lokalt. Annette Johnson ser fördelar med att planerarna är centralt placerade när det gäller centrala Umeå.

När Christer Lindvall (S), ordförande i personalutskottet hör om tidspressen i hemtjänsten lovar han en granskning av arbetsmiljön i hemtjänsten:

– Det är inte klokt, schemaläggningen ska inte gå omlott. Det måste vara arbetsförhållanden så att man inte blir sjuk av jobbet.