Mehmed Hasanbegovic, socialchef i Övertorneå kommun meddelar att socialnämnden klubbat igenom värdighetsgarantier i äldrevården. Brukare ska få ökat självbestämmande och delaktighet både i hemtjänsten och på särskilda boenden. Den som vill ska också få vistas utomhus varje dag. Mehmed Hasanbegovic tycker att äldrevården i Sverige är bra men behöver bli bättre på att aktivera sina brukare.

– Tyvärr finns en tendens att omyndigförklara äldre. Nu ska vi ha kanonbra genomförandeplaner, som grundar sig på brukarnas egna berättelser om hur deras liv sett ut och hur de vill ha det i dag. Den som varit en soffpotatis ska få fortsätta med det och den som varit idrottare ska kunna leva så aktivt den önskar.

Satsningen kommer också att innebära en del nyanställningar. Det är oklart hur många, men enligt Mehmed Hasanbegovic kan det röra sig om två heltidstjänster på de större boendena.

– Vi jobbar aktivt med att rekrytera fler till vården. Synen på vårdjobb måste förändras, det ska inte vara något man tar i brist på bättre.

Undersköterskan Monika Eriksson, som arbetar på äldreboendet Polgården sedan 1999, välkomnar satsningen.

– Vi har stående aktiviteter två gånger i veckan, sjukgymnastik och högläsning, och utöver det spontana saker som sång och promenader. Nu kommer det att planeras in något varje dag. Det behöver inte vara så stora saker, men gör ändå skillnad för de äldre.