Forskaren Katarina Boye vid Stockholms universitet har gått igenom statistik om 22 500 par som fick sitt första barn mellan 1999 och 2002. Hennes sammanställning visar att papporna tar ut en dryg tredjedel, 36 procent, av vab-dagarna (dagar med tillfällig föräldrapenning).

– Inkomsttaket i försäkringen gör att papporna ofta förlorar mer på att vara hemma, vilket kan vara en förklaring till att mammorna vabbar mer. Andra förklaringar kan vara att den med högst lön har lättare att få sin vilja igenom, eller att man uppfattar att den som har högst lön har det viktigaste arbetet, säger Katarina Boye i ett pressmeddelande.

Samtidigt står det klart att lönen inte är det enda som spelar roll. Hos par med samma inkomst tar papporna ändå bara ut 38 procent av dagarna.

– Mammorna vabbar mer även när vi tagit hänsyn till löneskillnader och att män och kvinnor har olika yrken. Anledningen till det har troligen mer med samhällets normer och föreställningar kring kön att göra, säger Katarina Boye.

Rapporten om kvinnors och mäns vabbande ges ut av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.