Du skrev ett medborgarförslag till kommunen om att bli helt eller delvis självförsörjande på kött, potatis och grönsaker, varför då?

– Det kom sig av att jag läste en artikel i KA om Rättviks kommun (se länk). De hade egna gårdar och var självförsörjande på nötkött och fick kravodlad potatis, det tänkte jag att vi kunde ha här i Töreboda. De hade inte halvfabrikat, utan gjorde allt från grunden i köken. Jag tycker att när kommunerna upphandlar har hänsyn bara tagits till det ekonomiska, man tar det billigaste anbudet och så tycker inte jag att man kan tänka. EU har hjälpt till nu så att man ska kunna ta mer hänsyn till miljö och hållbarhet, men det har inte kommit till kommunerna än.

Efter ditt förslag har politikerna beslutat att dela upp upphandlingar i mindre delupphandlingar, att utreda möjligheten att upphandla mer närodlat samt försöka samarbeta med ett naturbruksgymnasiet Sötåsen för småskalig livsmedelsförädling. Är du nöjd med det?

– Jag hade önskat att kommunen kunde skaffa egna djur åt vårt naturbruksgymnasium Sötåsen. Men det är regionen som äger Sötåsen och inte kommunen. Det var dumt att jag inte ställde frågan om de kunde köpa tillbaka skolan då! Men jag är väldigt glad att jag har satt bollen i rullning för det blev diskussioner. Upphandlingarna ska splittras upp i mindre delar och då kanske man kan få grönsaker eller potatis från en lokal producent.

– Sen är det positivt att det blir ett samarbete med Sötåsen, men än vet jag inte vad det innebär.

Blir ditt nästa förslag att kommunen tar tillbaka skolan?

– Haha! Jag har faktiskt funderat men jag vet inte. Politikerna själva kanske kan tänka till lite. Jag tänker avvakta och se vad som händer. Det var en pärs att stå i talarstolen på fullmäktige och presentera detta. Men det är nyttigt att pröva på en sådan sak för en vanlig medborgare. Här blev ju ändå en förändring även om det inte gick fullt ut. Många har dunkat mig i ryggen.