Biståndsnämnden är de fackliga centralorganisationerna LO och TCO:s samarbetsorgan för internationellt utvecklingssamarbete.

Nu har nämnden tecknat ett nytt ramavtal med Sida, statens myndighet för bistånd. Avtalet ger sammanlagt biståndsnämnden 360 miljoner kronor under en treårsperiod. Pengar som ska finansiera drygt 120 projekt i mer än 80 länder.

– Det här avtalet är ett erkännande för hur sysselsättning och schysta arbetsvillkor är centrala delar i utvecklingsagendan, säger Kristina Henschen, kanslichef för LO-TCO Biståndsnämnd i ett uttalande.

Kommunal är inblandat i tio av projekten, de största av dessa rör utveckling i Afrika. Sammanlagt omsätter Afrikaprojekten 5,7 miljoner kronor, varav Kommunal själva står för drygt 400 000 kronor. Det enskilt största utvecklingsprojektet är ett samarbete mellan Kommunal, Livs och Hotell och Restaurang och är ett regionalt projekt som drivs tillsammans med Lantarbetarinternationalen.

– Det projektet handlar om att stärka kvinnors situation och representation i sexton länder i södra Afrika. Det är ett jätteprojekt där vi samarbetar med 61 fackförbund, och det har varit mycket framgångsrikt, säger Kristina Olsson, internationell ombudsman på Kommunal.

Det näst största biståndssamarbetet där Kommunal är inblandat är ett arbetsmiljöprojekt, också det i Afrika, för lantarbetare.

Kommunal har också projekt i Turkiet, Centralasien och på global nivå.

Varför ska ett svenskt fack bedriva biståndsprojekt på andra sidan jordklotet?

– Vi vet att det ligger i vårt intresse att våra kolleger i andra länder får stärkta villkor. Vi har en hög organisationsgrad och den kommer vi i längden inte kunna upprätthålla om vi inte är med och stärker fackförbunden i andra länder. Det andra är solidaritetsaspekten: Arbetarrörelsen har alltid varit global, och när våra svenska fack grundades var det vi som behövde stöd, säger Kristina Olsson.