Först när de börjar sina pass får hemtjänstpersonalen i Finspång veta när lunchrasten infaller. Det kan bli när som helst mellan 10.30 och 12.00. Så ser det ut sedan en månad tillbaka, då tidplaneringsverktyget Timecare infördes. Personalen lägger nu sina scheman själva, men kan inte styra över sina raster alls. Kommunal yrkar på allmänt skadestånd till förbundets medlemmar.

– Det är en principsak, säger Kommunal Östs ombudsman Tony Gagnebrant. Vi vill ha skadestånd för ekonomisk förlust för den anställde, som i och med det här tidsspannet har mindre möjlighet att få övertidsersättning vid uppskjuten lunch, alternativt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Kommunal vill i nuläget inte uttala sig om vilken summa skadeståndskravet skulle handla om.

Johanna Froste, enhetschef inom hemtjänsten i Finspång, tycker det är bra att missnöjet kommer upp till diskussion, men menar att man utifrån hur verkligheten ser ut inte kan räkna med att ha rast på bestämda tider.

– Självklart är det bättre ju mer specifik man kan vara med schemat, men i en sådan här verksamhet dyker det ofta upp oförutsedda händelser. Kundernas behov måste gå först.

Varken Annelie Olsson, facklig företrädare på Kommunal Finspång, eller Anette Abrahamsson, arbetsplatsombud på Högby hemtjänst, tycker att argumentet håller.

– Visst kan det hända saker som gör att rasten försenas, men då ska man få ersättning för det. Går det inte att planera in personalens raster har de uppenbarligen slimmat verksamheten för mycket. Det är sant att det ofta ser ut såhär i vården, men vi anser det vara en rättighet att veta rasttider 14 dagar i förväg, anser Annelie.

– De vill bara spara pengar. Jag har jobbat i hemtjänsten sedan 2001 och det känns som att verksamheten mer och mer handlar om pengar. Först kommer ekonomin, sedan kunderna och sist personalen. De säger att vi ändå inte hinner göra något på en halvtimmes lunchrast och att det därför inte spelar någon roll när den läggs, samtidigt har vi bara en halvtimme på oss när vi ska handla åt en kund, säger Anette.