– Det handlar om ren personaluthyrning, säger Handels ombudsman Fredrik Ståhlberg på förbundets Stockholmsavdelning.

Kommunal delar inte den bilden.

– Ingången var att ungdomarna skulle uppleva att de fick riktiga jobb, att det inte var förvaring. Meningen var att de sedan skulle komma ut i regelrätta jobb och det lyckas Telge bra med, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Det Fredrik Ståhlberg är kritisk till är att ungdomarna av kommunägda Telge Tillväxt placeras på arbetsplatser inom Handels område, som Coop och Axstores. De borde då gå på LO:s bemanningsavtal i stället för på Kommunals BEA-avtal (för personer i arbetsmarknadsåtgärder), menar Handels. Med Kommunals avtal förlorar de cirka 40 kronor i timmen, enligt Fredrik Ståhlberg.

Han säger att handledning och utbildning inte har funnits på de arbetsplatserna han nämner, utan ungdomarna har fungerat som konsulter i den ordinarie produktionen. Företagen har därmed valt bort andra bemanningsföretag, enligt Fredrik Ståhlberg.

Telge Tillväxts vd Harry McNeal säger att företaget skiljer sig från ett bemanningsföretag i väsentliga delar. Han säger att de ligger på företagen om att anställa ungdomarna och kan de inte göra det så får personen sluta när hen får ett annat jobb. 75 procent av ungdomarna har gått vidare till jobb eller studier, enligt McNeil.

– Och tvärtemot andra företag väljer vi att anställa de ungdomar som har det tuffast i Södertälje.

När Handels Stockholm inte kom överens med Telge Tillväxt landade frågan hos Kommunal och Handels centralt. Förra veckan träffade Per Bardh och Lenita Granlund, avtalssekreterare på Handels respektive Kommunal, Telge Tillväxts vd.

Per Bardh säger att företaget behöver tydliggöra sitt uppdrag.

– Det är en satans skillnad på att göra ordinarie jobb mot att göra något jobb tillfälligt för att lära sig hur en arbetsplats fungerar, för att antingen få anställning där eller gå vidare och få anställning någon annanstans.

Enligt Per Bardh behöver Telge Tillväxt förbättra en del och har också gått med på att göra det.

– Bolaget har sagt att de är villiga att avtala lokalt med respektive fack på arbetsplatserna om hur många ungdomarna är, vilken handledning som finns och hur länge man ska kunna vara på arbetsplatsen. Men Kommunals kollektivavtal ska fortsätta gälla.

– Men om de fortsätter att agera mer som bemanningsverksamhet så kommer vi inte acceptera att Kommunals avtal används på vårt område.

Harry McNeal bekräftar att Telge Tillväxt kommer att vara ännu tydligare med sina förväntningar på företagen framöver vad gäller exempelvis handledning och utbildning.

Kommunals Lenita Granlund håller inte med om att Telge Tillväxt har fungerat som ett bemanningsföretag.

Handels menar att exempelvis handledning har saknats, det är inget som Kommunal har sett?

– Nej, det är inte så. Företagen vet vad det är de tar emot. Ibland har Telge egen handledning också. Arbetsförmedlingen är också med hela vägen om man till exempel behöver utbildning på företaget.

Däremot säger Lenita Granlund att Handels måste känna sig tryggt med att placeringarna går rätt till och det har de rett ut med företaget nu. Handels kritiserar också att Telge Tillväxt framställer sig som ett bemanningsföretag när de marknadsför sig.

– Vi har tagit upp det med Telge hur de uppfattas och det kommer de att se över. Vi har haft synpunkter på att det i betraktarens öga kan ses som bemanning, säger Lenita Granlund.

Harry McNeal, både Handels och Kommunal har synpunkter på hur ni marknadsför er, kommer ni förändra något i den?

– För oss är det jätteviktigt att lyfta fram de här ungdomarna som kompetenta, duktiga medarbetare, inte som offer. Vi har valt att kalla ungdomarna konsulter för att visa på deras kompetens. Jag tycker det är bra att vi säger till företagen ”behöver du extra arbetskraft?” för det är det vi gör.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt är ett samarbete mellan det kommunägda bolaget Telge och sju företag: Scania, SPP, Mekonomen, Folksam, Manpower, KF och Peab.
Såhär står det på bolagets hemsida:
”Målet är att ungdomarna snabbt ska få jobb, och allt eftersom de försvinner ut i arbetslivet fylls det på med nya personer, förmedlade av Arbetsförmedlingen. Förutom placeringar inom Telgekoncernens bolag eller hos Telge Tillväxts delägare sprider sig nu intresset att ta in tillväxtpersonalen i Södertäljes näringsliv.”