Den subvention arbetsgivarna har får inte löntagarna. Fackets avdragsrätt avskaffade den borgerliga regeringen snabbt när de tog över. I matchen om välfärden får samhällets elit starta långt framför fotfolket på startlinjen.

Näringslivets elit har egendomar och kapital. Löntagarna inom LO, som har kunskaper och arbete som sin tillgång, behöver bli jämbördiga och få kraft att driva sina intressen. LO-medlemmarna som från början la varsin peng i en kaffekopp måste även i dag använda sin kollektiva kraft. Fackets många medlemmar bildar opinion för sina frågor tillsammans. Det retar makten nu som då.
Regeringen har gjort det dyrare för löntagarna och billigare för arbetsgivarna att hävda sina intressen. Här visar ”arbetarpartiet” M sitt rätta ansikte, bortom fraserna.

Så fackets medlemmar har allt att vinna på att samordna sig och driva sina intressen i årets valrörelse. Därför är det utmärkt att LO:s 14 förbund för första gången presenterar en gemensam valplattform med medlemmarnas viktiga frågor. Och landets största fackförbund, Kommunal, lägger därtill fem medborgarpaket för bättre välfärd, med särskild adresslapp till S-ledaren Stefan Löfven. Kommunals valarbetare ska jobba för:

  1. Tryggare äldreomsorg med bland annat platsgaranti på äldreboende med service dygnet runt för den som fyllt 90 år.
  2. Bättre barnomsorg med öppettider som fungerar för föräldrar med obekväma arbetstider och en gemensam kommunal kö för barnen.
  3. Rätt till heltid. Alla nya tjänster i kommuner, landsting och deras bolag ska vara heltid.
  4. Bättre mat, mer närodlat och ekologiskt i vård, skola och omsorg.
  5. Trygghet vid upphandling med krav på övertagande och kollektivavtal.

Den granskning KA gjort av partiernas inställning visar att det främst är V som oreserverat svarar ja på fackets önskelista (se länk). För S är det en balansgång att gå till val som hela Sveriges parti, samtidigt som partiet ska vårda sin mer än sekellånga relation till LO, utan att lova mer än vad som går att fixa i regeringsställning.

Att de båda parterna står friare än tidigare klipper förstås inte banden. Men en egen agenda och en facklig intressekamp stärker löntagarna mer än villkorslösa valbidrag.