Att vara hemma från jobbet för vård av barn (vab) är självklart när barnen är små. Men hur fungerar det när barnen börjar närma sig tonåren?

Det går att begära ut tillfällig föräldrapenning för barn mellan 12 och 16 år.

– Jag tror det är fler som skulle göra det om de visste att man fick, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesman på Försäkringskassan.

Däremot ser reglerna annorlunda ut när barnet har fyllt 12 år.

Intyg från läkare krävs redan första dagen. Barnet ska även vara i behov av tillsyn. Det kan handla om vinterkräksjukan eller ett brutet ben.

– Det ska vara lite mer än en vanlig förkylning, säger Niklas Löfgren.

Finns det möjlighet kan även mor- och farföräldrar vara hemma med barnen. Att få vet om att det finns möjlighet att vabba med äldre barn tror Niklas Löfgren beror på att det inte är lika vanligt förekommande.

Kommunalaren Lotta Möller arbetar som barnskötare. Den här dagen är hon på sportlovsbesök i Stockholm, men tidigare har hon varit hemma från jobbet vid flera tillfällen när dottern Johanna Möller, 13 år, har varit sjuk. Hon har aldrig upplevt att det har varit problem. Däremot tror hon att många inte vet om att det går att vabba med barn i tonåren.

– Kanske inte alla vet om det och sjukskriver sig själva istället.

Lotta Möller tycker att systemet fungerar som det ser ut idag.

Längre bildtext: Gävlebon Lotta Möller har tagit med sig döttrarna Johanna, 13 år, och Josefine, 15 år, och Linnéa Eriksson, 14 år, till Stockholm över dagen. Nu har de sportlov och är friska, men tidigare har Lotta Möller varit hemma från arbetet som barnskötare med dottern Johanna vid flera tillfällen.