Varje år överklagar drygt 15 000 personer Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten. Nyhetsbyrån TT har gjort en sammanställning av hur det gick i målen om sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning under 2013. Den visar att det finns stora skillnader mellan domstolarna.

I förvaltningsrätten i Luleå fick 43 procent av dem som överklagat helt eller delvis rätt mot Försäkringskassan. I Falun och Växjö var andelen som fick rätt också över 25 procent. I andra änden av skalan finns Malmö och Uppsala, där 14 procent fick rätt, och Stockholm, där andelen var 13 procent.

– Det tyder på att lika fall inte bedöms lika av domstolarna, vilket förstås är väldigt allvarligt. Det riskerar att rasera det eventuella förtroende som finns för domarna, säger Claes Jansson, chef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, till TT.