Kollektivtrafiken är viktigare för den som inte kan äga en bil, än för den resursstarka. Kvinnor åker kollektivt mer än män. Miljön är en given vinnare när vi väljer bussen eller spårvagnen framför bilen. Och god kollektivtrafik bidrar till en rörlig arbetsmarknad och mer levande städer.

Men kostnaden för att resa kollektivt ökar. På vissa ställen i närmast dramatisk takt.

Sveriges Television rapporterar på måndagen (se länk) att samtidigt som prisnivån generellt i Sverige har stigit med en femtedel sedan millennieskiftet, så har priset för en enkelbiljett i Stockholms läns kollektivtrafik stigit med 175 procent.

De 40 kronorna resenärer i Gävleborgs län betalar för en enkelbiljett är mer än tre gånger så mycket som de betalade år 2000. En månadsbiljett kostar dem hela 1610 kronor idag.

Bekvämlighet och punktlighet påverkar rimligen mängden resor som görs med kollektivtrafik, men även biljettpriserna spelar roll. Trots att vi måste öka de klimatsmarta resornas andel av vårt totala resande, är kollektivtrafikens kaka av marknaden lika stor idag som på 70-talet. Detta enligt trafikexperten Göran Tegnér från företaget WSP, som intervjuas av Sveriges Television.

Det är rimligt att vi ska betala avgifter i kollektivtrafiksystemet. Men om biljettpriserna fortsätter att öka i denna takt bör vi inte bara fråga oss hur det går med trafikens bidrag till klimatomställningen, utan också vilka som kommer att ha råd att åka kollektivt i framtiden.

Medan en bussförare i Gävleborgs län tar över tre gånger så mycket betalt av resenären idag som år 2000, så har bussförarens egen lön under samma tid ökat med runt 40 procent (Källa: SCB).

Om kollektivtrafiken inte bara ska vara till för medelklassens tjänstemän, utan också för dem som själva jobbar i den, kan inte priserna skena iväg på detta sätt under ytterligare femton år.

Om författaren

Agneta Berge går en utbildning för progressiva ledarskribenter anordnad av Campus Bommersvik och Aftonbladets ledarredaktion. Under två veckor praktiserar hon på Kommunalarbetaren. Agneta Berge jobbar på LO och skriver även på Politism.se.