– Vi ska lyfta hemtjänsten, säger Anders Nilsson, politisk sakkunnig hos Socialdemokraterna Göteborg.

Hemtjänsten ligger efter övrig kommunal verksamhet vad gäller såväl teknisk utrustning som arbetsmiljöfrågor. Logistiken planeras manuellt, brukarna får inte den tid de beviljats och de anställda har hög sjukfrånvaro, enligt en utredning som nyligen gjorts av Göteborgs stad.

– Tiden har stått still på det här området. Eftersom biståndsbedömningens tidsschabloner, som att en dusch eller handling ska ta si eller så många minuter, sällan stämmer överens med verkligheten får personalen göra ständiga nödutryckningar. Kvaliteten på insatserna blir skakig, säger Anders Nilsson.

Nu läggs 200 miljoner kronor på att förändra hemtjänstens arbetssätt. Brukarna ska bli mer delaktiga i vården.

– Biståndsbedömning ska handla om behov snarare än insatser. Handläggarna kommer att vara mer ute på fältet för att få en bättre bild av vad varje individ behöver, och upprätta genomförandeplaner i samråd med brukare, kontaktperson i hemtjänsten och eventuella anhöriga.

I reformen ingår även ny teknik för tidmätning och registrering av utfört arbete. Vilket verktyg som ska användas för det håller man i nuläget på att se över. Tekniksatsningen kan enligt Anders Nilsson frigöra 20 procent av ordinarie personaltid.

– De resurserna ska stanna i hemtjänsten. Allt fler äldre med omfattande vårdbehov bor kvar hemma och har hemtjänst i stället för att flytta till äldreboende, det betyder ökade kostnader.

Pengar ska också gå till utbildning för de anställda. Anders Nilsson säger att deras yrkesstolthet måste stärkas.

– Hur personalen uppfattar sin arbetssituation är ett kvalitetsmått för verksamheten. Hemtjänsten ska ha engagerade, motiverade och stolta medarbetare.

Christina Wising, ordförande i Kommunal Örgryte-Härlanda, välkomnar satsningen.

– Det är kanonbra att synliggöra undersköterskornas jobb. Nu kommer alla i hemtjänsten dessutom få arbetskläder, något vi tjatat om i flera år.

Reformerna planeras bli genomförda under kommande två mandatperioder, med startskott 1 januari 2015, förutsatt att (S) behåller makten.