Allvarligast är att det finns indikationer på att gamla inte fått den tid den tid de blivit beviljade, menar Raili Karlsson avdelningschef för upphandling och utveckling på Stockholm stads äldreförvaltning.

– Vi kan inte säga säkert att det är så, men bara att vi är osäkra är anledning att säga upp avtalet.

Äldreförvaltningen har också fått klagomål från anställda.

– Men det kan vi inte lämna ut för de vågar inte stå för sina ord, säger Raili Karlsson.

Företaget har kollektivavtal och enligt Sanna Tefke på Kommunals sektion Stockholm mitt har ledningen gått facket till mötes när man påtalat brister med till exempel felaktig lön. Men det finns medlemmar som vittnat om att de bara fått betalt för tiden hos brukarna och att de måste arbeta långa pass med delade turer.

– Du får jobba väldigt mycket men det syns inte på lönen, säger Sanna Tefke.

Företagets informationsansvarige Magnus Haglund säger att de anställda får betalt för kringtid.

– Sen ibland kan det bli en förhandlingsfråga med Kommunal men vi har en bra relation med facket.

I andra medier har det förekommit uppgifter om att företaget inte betalar övertidsersättning, OB, men det har förhandlats in i lönen. Magnus Haglund är kritisk till den utredning, gjord av konsultbolaget BDO, som Stockholm stad baserat sitt beslut på och menar att många oklarheter hade kunnat redas ut om företaget blivit tillfrågat.

Har era brukare fått den tid de har rätt till?

– Ja det har de. Det kan ha uppstått misstag i något fall, men inget som skett systematiskt. Vi har fått ett klagomål från en anhörig, och konsulten väljer det som bevis för att vi inte utfört vårt arbete.

Vissa saker medger han stämmer i rapporten. Till exempel att det saknats tidrapporter.

– Men det är kritik vi tagit till oss och åtgärdat, säger Magnus Haglund.

Enklare vardag har förbättrat sitt resultat kraftigt de senaste åren, från drygt 3 miljoner 2010 till över 9 miljoner 2012. Vinstmarginalen var 2012 24 procent. Företaget har avtal med ett flertal andra kommuner i länet, till exempel Nacka, Lidingö och Sundbyberg. Men det är i Stockholm stad man har majoriteten av sina brukare. Avtalet sägs upp från den 22 juli.

Fyra uppsagda avtal

Stockholm stad har sedan årsskiftet sagt upp avtalet med tre företag och hävt avtalet med ett.
De företag som fått sina avtal uppsagda är Enklare vardag, AAA Medigrupp AB och AAA OLU Hemtjänst.
Att häva ett avtal är mer allvarligt och sker omedelbart.
Avtalet har hävts med Fagersjö Hemtjänst.