SKL har frågat 1 000 personer om hur de ser på medborgardialog i kommunerna och landstingen. Två av tre, 66 procent, svarar att de vill vara med och påverka. Samtidigt tycker nästan hälften, 46 procent, att de inte kan vara med och påverka alls idag.

– Vi kan konstatera att medborgarna vill möta kommuner och landsting, och kommunerna och landstingen vill möta medborgarna. Viljorna finns, så nu är utmaningen att hitta bra former för dialog och deltagande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Digitala paneler, möten och deltagande i arbetsgrupper är de former av medborgardialog som flest är intresserade av. Det viktigaste området är sjukvården, där vill 80 procent av dem som svarat vara med och påverka. För skolan och äldreomsorgen är motsvarande siffra 65 respektive 61 procent.