I takt med att krisen dragit över Europa har de fackliga rättigheterna på många håll slagits ned. Rättighetsperspektivet har tappats bort, menar Socialdemokraterna.

Därför vill de se en byrå för arbetsrättsfrågor, som de kallar European Labour Rights Agency. Den skulle övervaka hur rättigheterna hanteras både i medlemsländer och på EU-nivå.

– Det här är någonting som vi har hittat på. Ska det bli verklighet måste det förankras med andra länder. Det är en byrå som ska bevaka löntagarnas rättigheter, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Förutom att se till att fri- och rättigheter används och respekteras skulle byrån skriva återkommande landrapporter och kunna akutlarma när det behövs. Den skulle stödja samverkan i partsfrågor och hålla kontinuerlig kontakt med ILO (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor).

– Idag finns ingen samarbetspartner till ILO inom EU-systemet, vilket behövs tycker vi. När det gäller landrapporterna är det en viktig del att sätta fokus på och lyfta frågor. Synliggörandet leder till debatt, säger Ylva Johansson.

Det var i samband med att Socialdemokraterna presenterade ett program för att få fler i arbete i Europa som förslaget om en byrå för arbetsrättsfrågor presenterades. S har tagit fram 15 punkter i ett åtgärdsprogram, varav det mesta är sådant partiet drivit på för redan tidigare (se fakta).

Vad gäller Socialdemokraternas förslag för att stoppa den oseriösa konkurrensen på arbetsmarknaden tror Ylva Johansson att utslaget i EU-valet blir helt avgörande för vilket beslut som EU slutgiltigt fattar:

– Det finns ett förslag om huvudentreprenörsansvar hos kommissionen. Det här är en tydlig vänster-höger fråga och utgången i EU-parlamentsvalet kommer att bli avgörande för om det blir verklighet eller inte.

Fler S-förslag

Några av delarna i S förslag för att få fler i arbete i Europa:

  • Ta fram en ny och starkare arbetsmiljöstrategi
  • Stärk utbildningslinjen – fler ungdomar ska ha gymnasieexamen
  • Förbättra tillgängligheten och kvaliteten i barnsomsorgen
  • Inrätta ett socialt protokoll
  • Begränsa staplandet av visstidsanställningar
  • Krav på kollektivavtal ska kunna ställas vid offentliga upphandlingar

Läs alla förslag och hela åtgärdsprogrammet här.