– Det är ingen bra dom alls och den kommer att få ganska stort genomslag vid övergång av verksamhet för personliga assistenter, säger Annett Olofsson som är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och kommunalarnas ombud.

Domen gäller två personliga assistenter som tidigare arbetade åt ett privat bolag . Totalt jobbade fyra assistenter med en brukare, men när en av de anställda misstänkes för att inte göra sitt jobb beslutade Försäkringskassan att ersättningen istället skulle betalas ut till Malmö stad. Staden tog över samtliga anställda utom den som anklagats för fusk. Denna person hade skött schemaläggning och tidrapporter men enligt LO-TCO Rättsskydd förekom ingen övrig administration eller arbetsledning, assistenterna skötte i stort sig själva.

När verksamheten övergick till kommunen hade de två kommunalarna inte fått ut lön och övertidsersättning, OB av det privata företaget. Kommunal krävde pengarna av Malmö stad och hänvisade till reglerna för övergång av verksamhet. Men frågan hamnade i Arbetsdomstolen, AD, som alltså avslog Kommunals begäran. AD menar att kommunen ”varken tog över arbetsledning, administration eller materiella tillgångar” och pekar på att Malmö rekryterade mer personal till brukaren efter övergången. Därför anses gruppen av anställda inte vara tillräckligt självständig för att det ska räknas som en övergång.

Domen förvånar Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd. Avgörande för om det ska betraktas som en övergång är om det som tas över är det som är viktigt för verksamheten. 

– Och i det här fallet är det de anställda. Det finns domar från EU-domstolen som säger att när det är verksamhet som i huvudsak är baserad på arbetskraft, kan det vara en övergång när man tar över en huvuddel av arbetsstyrkan. Här tar kommunen över tre av fyra anställda.

AD-domen kan inte överklagas, men om det kommer upp ett liknande fall igen så finns det all anledning att åter driva det i AD och dessutom försöka få det till EU-domstolen, menar Annett Olofsson.

– I nästa mål kan vi argumentera för att det här första målet inte överensstämmer med EU-rätten och att vi vill att AD vänder sig till EU-domstolen för vägledning.