Hur mycket tjänar de personer som sitter på maktpositionerna egentligen? Det visar LO:s rapporter om maktelitens inkomster som började jämförelserna 1950. Den senaste – och fjortonde i raden – heter ”Makteliten – i en klass för sig”.

Maktelitens genomsnittliga inkomster för 2012 uppgick till 5 500 000 kronor, det vill säga 5,5 miljoner kronor. LO jämför den summan med en industriarbetarlön. Och 2012 motsvarade maktelitens genomsnittliga inkomst av 16,8 industriarbetarlöner (328 000 kronor).

KA har räknat och jämfört med heltidslönen för Kommunals medlemmar anställda inom SKL. Där låg medellönen 2012 på 22 200 kronor (vilket ger 266 400 kronor i årslön). Det betyder att maktelitens genomsnittsinkomst motsvaras av 20,6 årslöner för en kommunalare anställd i kommun eller landsting.

I LO:s rapport kan man läsa att skillnaden i inkomster var som minst år 1980, då maktelitens genomsnittliga inkomst var 4,9 industriarbetarlöner. Den var störst 2007 – då krävdes 18,2 industriarbetarlöner.

Vid första undersökningen 1950 var jämförande siffra 11,1 industriarbetarlöner.

Till makteliten räknas bland annat människor från näringslivet, politiker och höga politiska tjänstemän i riksdag och de 10 största kommunerna, arbetsmarknadens parter, chefer för statliga myndigheter, mediechefer, chefsekonomer.