Kommunalarbetaren har pratat med flera anställda i nattpatrullen i Upplands-Bro. De vill vara anonyma eftersom flera mår dåligt av stressen. När KA träffade dem i våras hade två anställda 40 fast besök hos gamla per natt plus över 350 brukare med trygghetslarm. Redan då tyckte undersköterskorna att arbetsbelastningen var orimlig. Nu har de ibland över 60 fasta besök per natt. Strax före jul satte kommunen in en extra timanställd, men det hjälper föga när det kan vara 14 dubbelbemanningar per natt.

– Det är bra att vi fått en till men det avlastar inte så mycket. Den tredje kan bara göra tillsyner, för även larmen måste man vara två på, förklarar en av de anställda.

Hon berättar om en natt i höstas då tre som har trygghetslarm tryckte på sin knapp inom loppet av tio minuter.

– Larmoperatören sa att nummer tre måste vi ta för det var allvarligast. Den första som larmat fick då ligga på golvet i 1,5 timme. 

Kommunen har hävdat att bemanningen är rimlig och hänvisat till hur arbetstiden redovisats i Mobipen. En djup orättvis bild, anser personalen eftersom kringtiden inte syns där. Men efter att de anställda tagit hjälp av Kommunals skyddsombud Linda Pettersson, så agerade kommunen. I helgen fick undersköterskorna sällskap på arbetspasset av kommunens samordnare. Nu har bemanningen tillfälligt höjts till fyra anställda per natt.

– Det blir jättestor skillnad för oss. Men det är synd att det ska sitta så hårt inne innan de lyssnar, säger en anställd som mått dåligt av stressen.

Gerda Nömme, enhetschef för Upplands-Bros kommunala hemtjänst menar att hemtjänsten snarare varit överbemannad när man hade tio fasta besök per natt. Hon påpekar att det inte alltid är någon som larmar varje natt, men gör själv bedömningen att om tio procent av de som har trygghetslarm skulle använda det, blir det för mycket för tre anställda. Den tillfälliga förstärkningen till totalt fyra personer ska dock inte bli permanent.

– Det varierar väldigt mycket hur många brukare vi har och jag har inte underlag för att bemanna ens med tre anställda, säger Gerda Nömme.

De anställda säger att de tvingas jobba tio-timmarspass utan att kunna ta rast, men det tillbakavisar Gerda Nömme. Hon menar att de anställda tvärtom har upp emot två timmar sysslolös tid varje natt.

Hur kan ni ha så olika bild av arbetsbelastningen?

– Vi har haft en stor ökning av ärenden just nu och vi kommer se över om fler brukare behöver dubbelbemanning. Vi ska också göra en riskbedömning för att se om vi bör undvika ensamarbete i vissa områden. Ingen ska ha dåliga arbetsförhållanden.

På Kommunal säger Linda Pettersson att personalen har gått på knäna och att det har varit rörigt och mycket som inte fungerat.

– Men det finns en vilja nu att ta tag i det här från cheferna. Sen gäller det att de anställda skriver tillbud, säger hon.

När Arbetsmiljöverket i somras gjorde en inspektion riktades hård kritik mot arbetsmiljön i Upplands-Bros kommunala hemtjänst.

– Vi ser att de framförallt måste jobba med arbetsbelastningen och göra tydliga prioriteringar vilka arbetsuppgifter personalen ska hinna utföra, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöinspektör.

Jobbar du natt och har många besök eller larm? Hör av dig till vår reporter!