Ett av förslagen är att exempelvis ett hemtjänstföretag som inte upprättar en genomförandeplan, ska tvingas betala ersättning till den gamla. Svenskt näringsliv vill då att det ska bli lag på skyldigheten att upprätta en genomförandeplan. Ett annat exempel som ges är inställda operationer och behandlingar.

Målet med sanktionssystemet är en bättre kvalitet på välfärden, enligt rapportförfattarna.

– Vi har inga färdiga förslag utan har identifierat ett antal problem. Det är rimligt att det tillsätts en statlig utredning, säger Mikael Witterblad en av männen bakom rapporten.