Det nya tillägget betalas ut av AFA Försäkring, vilket innebär att man som enskild måste anmäla sig direkt till dem.

Man är berättigad till tillägget om man är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Tillägget motsvarar tio procent av inkomsten varje månad, om man har en årslön på max 445 000 kronor inkomståret 2013.

Om man har varit anställd i minst 24 månader får man den extra ersättningen i högst 180 dagar. Har man varit anställd i minst 12 månader får man den extra ersättningen i högst 60 dagar.

Man anmäler sig på www.afaforsakring.se.