Utbildningar som genomförs i rekordfart och betyg som sätts utan att någon prövning har gjorts. Nu riktas anklagelser från tre kommuner i Stockholms län mot att utbildningsföretagen Medlearn och Kompetensutvecklingsinstitutet fuskar med betygsättningen när de utbildar undersköterskor. I slutet på januari gjordes en anmälan mot Medlearn till Skolinspektionen. En till är på väg. I Stockholms stad handlar det om en anställd på ett äldreboende som på fyra månader tagit 1050 poäng och blivit klar undersköterska – trots att en lärare bara några månader tidigare bedömde att hennes kunskaper i svenska var så låga att hon inte kunde hänga med i undervisningen. Hur lång tid en utbildning tar beror på hur mycket man samtidigt jobbar och hur många poäng man kan validera. Validering innebär att man prövar kunskaper som man kan ha fått exempelvis genom yrkeserfarenhet.

Men det normala för heltidsstudier på vård- och omsorgsprogrammet är 20 poäng i veckan – alltså ungefär 320 poäng på fyra månader. Många kommuner som KA pratat med anger två-tre terminer som riktlinje för att bli klar undersköterska inom Omvårdnadslyftet, eftersom man arbetar samtidigt. För många tar det längre tid.

– Jag hade inte kunnat förutspå att någon skulle vara så o­etisk som Medlearn. De vill bara sälja poäng. Min upplevelse av dem är att de inte har något kvalitetstänk utan att de vill ge mesta möjliga poäng på kortast möjliga tid för det ger mest utdelning till företaget, säger Linda Wikman, utbildningsstrateg på äldreförvaltningen i Stockholms stad.

För varje gymnasiepoäng betalar Socialstyrelsen ut 50 kronor. Det betyder att ju snabbare en person klarar sig genom sin utbildning, desto mer pengar kan utbildningsföretaget tjäna. För hemtjänstföretaget eller boendet betyder en snabbt utbildad anställd att vikariekostnaderna blir lägre och att man snabbare kan nå upp till kommunens krav på utbildad personal.

Ann-Catrin Skogström på Österåkers kommun, som har hand om Omvårdnadslyftet för sex kommuner i Stockholms län, kommer även hon snart att lämna in en anmälan mot Medlearn till Skolinspektionen. Enligt henne har Medlearn gett betyg till omkring 20 personer i en kurs enbart utifrån tidigare yrkeserfarenhet.

– Jag anser inte att det är ett seriöst företag eftersom jag får en känsla av att de säljer betyg, säger Ann-Catrin Skogström.

Också i Södertälje har kommunen reagerat på att många deltagare tagit många poäng på väldigt kort tid. Där är det företaget Kompetensutvecklingsinstitutet som har anlitats av tre hemtjänstföretag – och polisen misstänker att fusk med betyg varit en del av bedrägerierna hos brottsmisstänkta Jome Omvårdnad.

Socialstyrelsen har inget uppdrag att kontrollera utbildningsanordnarna eftersom betygsrätten ses som en kvalitetssäkring i sig.

Betygsrätten utfärdas av Skolinspektionen efter att de har tagit ställning till en ansökan. Där anges sådant som andel behöriga lärare, hur företagets ekonomi ser ut och hur betygsättningen går till. I teorin går det att säga en sak i ansökan och sedan göra något annat i verkligheten.

Om utbildningsanordnaren bryter mot något i den förordning som reglerar vuxenutbildning kan betygsrätten dras in. Medlearn tillhör en av de utbildningsanordnare som granskades 2013. Skolinspektionen fann ingenting att anmärka på. Kompetensutvecklingsinstitutet har än så länge inte fått någon tillsyn. Men 2011 sade Österåkers kommun upp ett avtal med företaget i förtid eftersom det visade sig att de hade brist på behöriga lärare och därför tog in lärare som inte uppfyllde kvalitetskraven.

Flera kommunala tjänstemän som KA varit i kontakt med är kritiska till hur Omvårdnadslyftet är utformat och menar att det öppnar upp för fusk.  

Research: Christina Swahn

Omvårdnadslyftet

Omvårdnadslyftet är regeringens satsning för att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Den har pågått sedan 2011 och anställda i både kommunal och privat äldreomsorg kan gå utbildning inom Omvårdnadslyftet. Pengarna betalas ut från Socialstyrelsen via kommunerna och ska fungera som en förstärkning av utbildningsinsatserna för de som jobbar inom äldreomsorgen.
Mellan 2011 och 2013 har omkring 10 000 personer påbörjat utbildning inom Omvårdnadslyftet. Sedan starten har 159 miljoner kronor av statsbidragen från Socialstyrelsen använts. 2013 års siffror är inte klara, men nästan 300 miljoner kronor har beviljats. Satsningen avslutas vid halvårsskiftet 2014.
I en rapport till regeringen förra året kritiserade Socialstyrelsen kommunerna för att en stor del av pengarna inte använts – totalt betalades 42 procent tillbaka. Förklaringen från kommunernas sida har varit att de har för kort tid på sig att använda pengarna och att de inte täcker vikariekostnader.