Utbildningsanordnarna Medlearn och Kompetensutvecklingsinstitutet är flitigt anlitade i Omvårdnadslyftet. Medlearn är det överlägset största företaget i Stockholm. Medlearns vd Tobias Karlström tillträdde i november 2013 och säger att han inte känner till det fall som nu anmälts till Skolinspektionen, där ett vårdbiträde med mycket låga kunskaper i svenska blev färdig undersköterska på några månader samtidigt som hon jobbade 60 procent.

– Självklart måste vi titta på det och agera på det. För oss är det viktigaste att bedriva en högkvalitativ verksamhet, annars har vi ingen långsiktighet i det, säger Tobias Karlström.

Samtidigt påpekar han att poängen med Omvårdnadslyftet är att ge den formella kompetensen till personer som ofta har jobbat länge inom äldreomsorgen, och att det därför är normalt att det går snabbare än för den som läser på gymnasiet. 

– Det finns inget svar på hur många poäng per vecka man kan ta, det är helt individuellt. Och har man yrkeserfarenhet så kan man gå igenom snabb­are, det är själva tanken med Omvårdnadslyftet att man individanpassar så att man kommer igenom så snabbt som möjligt, säger Tobias Karlström.

Men om lärare som har haft den här eleven några månader tidigare säger att språkkunskap­erna var så dåliga att hon inte kunde tillgodogöra sig utbildning och blev underkänd, och så klarar hon att bli undersköterska med en jättehög studietakt kort efter det. Låter inte det konstigt?

– Absolut, men uppenbarligen finns det ju en annan lärare där som har gjort en bedömning på den här personen.

Den här personens chef säger att det finns fler personer som inte har klarat utbildningarna som Stockholms stad erbjuder och några månader senare kommit med betyg från Medlearn. Där tar de inte längre in praktikanter från er och är tveksamma till att anställa någon med betyg från er. Vad säger du om det?

– Om det stämmer tar vi det på största allvar, så får det absolut inte vara. Då måste vi agera.

Efter samtalet med KA meddelar Medlearn att de har tillsatt en internutredning angående anklagelserna och kommer att vidta åtgärder om de visar sig stämma.

Kompetensutvecklingsinstitutet, som utbildat hemtjänstpersonal i Södertälje snabbare än vad kommunen tror är möjligt och där polisen misstänker fusk med betygen, säger att det inte är något konstigt att bli klar snabbt med utbildningen.

– Man kan absolut bli klar på ett halvår med validering och kompletterande utbildning, om man har erfarenhet och betyg med sig i bagaget och har fått kompetensutveckling, säger Marie Palmgren.

Kommunen misstänker att kunskaperna inte stämmer överens med betygen, och polisen som utreder brottsmisstankarna mot Jome Omvårdnad säger att fusk med betygen troligen har varit en del av det systematiska bedrägeriet hos Jome. Vad har du för kommentar till det?

– Det är väldigt tråkigt och jag blir ledsen när jag hör det. Det här är ju pengar som Socialstyrelsen har satsat på att höja kompetensen för att vi ska få bättre vård och omsorg. Jag har förstått att det är elever som våra lärare har mött.

Men om det här stämmer så har ju ni varit inblandade i det här, det är ju ni som har satt betyget.

– Nej, vi sätter inte betyg om inte de nationella kunskapskraven är uppnådda. Jag minns att det var några som blev klara väldigt snabbt och andra som behövde mycket hjälp.