– Jag har fått ett 20-tal betyg från dem, i samma kurs, där det står samma notering: att folk har lång yrkeserfarenhet och därför bedöms de validera kursen till E (godkänt, reds.anm), säger Ann-Catrin Skogström.

När hon konfronterade vårdläraren som skrivit under betygen så fick hon bekräftat att om deltagarna har jobbat några år så får de godkänt enbart utifrån yrkeserfarenhet.

– Jag blir förbannad, man får inte göra som de gör. Man får inte enbart validera utan måste pröva kunskaperna enligt skollagen, säger hon.

Ann-Catrin Skogström kommer snart att lämna in en anmälan mot Medlearn till Skolinspektionen.