– Sverigedemokraterna har en politik som i stor utsträckning missgynnar LO-grupperna. Vad gäller arbetsrätten och fackets ställning placerar Sverigedemokraterna sig tydligt till höger, säger Jesper Bengtsson, chef för Tankesmedjan Tiden.

Tiden har i rapporten ”Stödpartiet. En analys av hur Sverigedemokraterna röstat i riksdagen” gått igenom hur SD har röstat respektive vilka reservationer partiet har skrivit under riksdagsåret 2012/2013 samt under hösten 2013.

Rapporten landar i slutsatsen att Sverigedemokraterna är regeringens stödparti.

Talet om att SD skulle stå på arbetarnas sida faller platt.

Trots att Sverigedemokraterna säger sig stå för rätt till heltid – så har de i riksdagen röstat mot oppositionens förslag att heltid ska vara en rättighet. SD har också röstat ned ett förslag om en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet och krävt att undantaget från turordningsreglerna i LAS ska utökas från två till fem anställda, vilket ger arbetsgivaren större makt att bestämma vilka som ska gå vid uppsägningar.

– Vi tycker att vi behöver få en större flexibilitet på arbetsmarknaden. Väl fungerande företag som går med vinst är den bästa reformen vi kan ha – för arbetstagarna också, säger Mattias Karlsson, SD:s arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Ni talar om rätt till heltid men har ändå röstat emot ett sådant förslag i riksdagen. Hur förklarar du det?

– Om vi ska gå med på kostnadsdrivande förslag med de rödgröna måste vi vara överens om vad det kosta och hur det ska finansieras. Att de tycker att vi bara ska stödja deras förslag rakt av… Det är inte ett seriöst sätt att driva politik.

Nils Westling som skrivit rapporten tycker att Sverigedemokraterna tydligt placerar sig längs höger-vänsterskalan:

– Det är omöjligt att komma till någon annan slutsats än att Sverigedemokraterna driver igenom högerpolitik i Sverige.

SD:s Mattias Karlsson tycker inte att det är rätt att kalla SD för ett stödparti till regeringen. Han menar att de inte så mycket röstar för regeringens förslag (”de lägger nästan inga motioner”) som att de röstar emot rödgröna förslag.

Tidens granskning visar att SD röstat emot följande förslag:

  • Att Fas 3 skulle läggas ned.
  • En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet
  • Förstärka arbetslivsforskningen
  • Regler som skulle underlätta för visstidsanställda att få tillsvidareanställning
  • Rättighet att jobba heltid
  • Skatteavdrag för fackavgiften
  • Att arbetsskadeförsäkringen ska göras mer jämställd
  • Lagstiftning om obligatoriskt stöd för kvinnojourer
  • En kommission för jämlik hälsa

De frågor som SD röstat för på egen hand inom arbetsmarknadsområdet handlar om att stoppa olika former av kvotering och integrationsåtgärder.

Nils Westling pekar också på partiets syn på jämställdhetspolitik, även om det området inte finns med i rapporten. Han går så långt som att kalla SD för ett kvinnofientligt parti:

– De har ett ursinne mot nästan allting som strävar mot mer jämlikhet mellan kvinnor och män.

Fotnot: Tankesmedjan Tiden är grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.