Hur är det att åldras i dagens Sverige? Bättre eller sämre än förr? Frågan har både ställts och besvarats förr, på många olika sätt. Men rösterna om äldreomsorgen kommer oftare från media och makthavare än från de som själva är direkt berörda, menar Nordiska museets intendent Cecilia Wallquist. I sommar inviger museet en utställning om åldrandet i Sverige i dag och genom historien. Cecilia Wallquist efterfrågar berättelser från personal och vårdtagare i äldreomsorgen.

– Utställningen kommer att bygga på de erfarenheter som förmedlas till oss genom brev och intervjuer. Vi kommer att läsa alla brev vi får, och utifrån det välja ut citat som vi tycker är representativa. Man har naturligtvis rätt att vara anonym.

Syftet med utställningen är att väcka medvetenhet, reaktioner och förståelse för äldres situation. Den bild som förmedlas i media är ofta ganska ensidig, menar Cecilia Wallquist. Museet hoppas kunna få och sprida ny kunskap inom området. Det material som används kommer att sparas i arkiv för framtida forskning.

– Vi vill ha rena berättelser från verkligheten, både positiva och negativa. Fokus ska ligga på just den äldre människan, inte på hur den personen har levt som ung. Oavsett om det är äldre själva eller exempelvis hemtjänstpersonal som hör av sig är det upplevelser av själva åldrandet vi är intresserade av.

Cecilia Wallquist tycker det ligger nära till hands att göra en utställning om hur det är att bli äldre, eftersom det i dagsläget är ett hett debattämne.

– Det känns extra relevant eftersom det är valår.

Utställningen kommer att äga rum på Nordiska museet med start 4 juli i år.

Vill du bidra?

Om du vill bidra till Nordiska museets utställning kan du kontakta Cecilia Wallquist.
Telefon: 08-51954617.
Mail: cecilia.wallquist@nordiskamuseet.se
Postadress: Nordiska museet, Box 27820, 115 93 Stockholm