Kjell Sjödin, ombudsman, Mellersta Norrland:

– Bättre äldreomsorg tycker jag är valets viktigaste fråga. Det är bra att förbundet nu driver så konkreta och tydliga krav.

Gunn Bredstedt, uska inom äldreomsorgen, Linköping:

– Delade turer inom äldreomsorgen är den viktigaste valfrågan för mig. Jag är väldigt peppad att arbeta med valrörelsen efter den här valkonferensen.

Ulrica Johansson, barnskötare inom handikappomsorgen, Vilhelmina:

– Bemanningen inom välfärden är viktigast att driva i valrörelsen tycker jag. Främlingsfientligheten och den växande rasismen får vi inte heller glömma att uppmärksamma.

Daniel Larson, arbetar med fackligt–politiskt samverkan i Kommunal Stockholm:

– Valrörelsen hoppas jag ska handla om välfärden. Då hänger allt ihop, hur den ska bli bättre och då också fungera bättre. Kommunalarnas anställnings– och arbetsvillkor måste då lyftas fram.