Du kandiderar nu till Europaparlamentet där Storbritannien senast var det land som hade lägst valdeltagande. Varför är det så få som röstar?

– En viktig orsak är att de stora partierna inte kandiderar om Europafrågor. Om det ens är någon kampanj i Storbritannien alls, så handlar den i stället om den nationella politiken och är en slags folkomröstning om den sittande regeringen. EU-valet ses som en möjlighet att ge en käftsmäll till den sittande regeringen. Det är också därför det sitter så många småpartier i Europaparlamentet; folk ser inte valet som så viktigt.

Vilka följder får detta?

– Framför allt att högerextremer och Europaskeptiker får en högre andel av rösterna. För deras väljare är motiverade att rösta. Vi får ett oproportionerligt resultat med ett stort antal isolationister, knäppskallar och främlingsfientliga fascister. Därför är det viktigt att få vänstersidans väljare att rösta, för det är våra väljare som stannar hemma från vallokalen.

Vilka är de viktigaste politiska frågorna för kvinnor i Storbritannien i dag?

– Den största frågan är hur oproportionerligt regeringens åtstramningspolitik slår mot kvinnor. Regeringen skär ner på den offentliga sektorn och det påverkar kvinnor i högre grad än män. I Storbritannien hade vi också tidigare en skatterabatt för anställda i låglönesektorer, nu har man tagit bort den, något som påverkar kvinnor mycket. Så den nuvarande högerregeringens agenda slår mot kvinnor i varje del. En annan viktig fråga är barnomsorgen som är extremt dyr i Storbritannien, eftersom det inte finns några nationella regler kring den.

Ännu i Europa är det en stor andel kvinnor som inte kan leva på sin lön eller pension. Vad kan göras åt detta?

– Mer måste göras för att få jämställda löner. Kvinnliga arbetare tjänar fortfarande betydligt mindre än deras manliga kolleger. Det måste ändras. Sen handlar det om att bygga ut barnomsorgen och äldreomsorgen, eftersom denna annars ofta faller på kvinnornas lott. En annan viktig fråga är jämställdhet i styrelserummen, för det sänder signaler till hela samhället.

I ditt tal nämnde du också att många i Storbritannien tvingas välja mellan att få tillräcklig uppvärmning av sina hem och att få tillräcklig mat på bordet?

– Ja, en undersökning från en opolitisk organisation, National Childbirth Trust, visar att hos familjer med barn under fyra år är den siffran hela 55 procent. När jag läste det tänkte jag ’Herregud!’. Jag tycker att det är alldeles förskräckligt. Vår högerregering pressar familjerna från alla håll.

När du inte kampanjar för Labour är du förbundssekreterare för Europafacket, ETUC. Vilka är de viktigaste frågorna du arbetar med där?

– Där handlar det om en investeringsplan för att skapa 11 miljoner nya jobb i hela Europa. Vi har inte råd med att återhämtningen från krisen sker utan nya arbetstillfällen. Det handlar om att få unga människor tillbaka i jobb, eller att ge dem deras första jobb överhuvudtaget. Så ungdomsarbetslösheten står högt upp på listan. Det måste också vara schysta jobb med bra arbetsvillkor där kollektivavtal respekteras. Så det handlar om investeringar, rätt till arbete och fackliga rättigheter.