– Vi har gått ut med en enkät som vi håller på och sammanställer. Och vi har fått in svar från ungefär 70-80 procent av kommunerna, säger Agneta Jöhnk, chef för SKL:s arbetsgivaravdelning.

Hittills har man bara kommit igång på en enda ort i landet, Ljungby i Småland.

De 55 kommunerna motsvarar 19 procent av samtliga kommuner.

Borde inte intresset vara större?

– Det är väldigt mycket som pockar på i kommunerna. De har andra typer av utbildningar och praktikplatser, så det går åt väldigt mycket handledningsresurser, säger Agneta Jöhnk.

På region/landstings-nivå är alltså intresset lite större, ungefär hälften vill ha avtal om yrkesintroduktion i båda eller någon av de två möjliga anställningsformerna

Det är snart två år sen Kommunal och SKL träffade en principöverenskommelse i frågan. Det rör sig om två olika anställningsformer, en som riktar sig mot vårdutbildade, som mot en garanti om fast jobb får en introduktionsanställning under ett år.

Den andra varianten riktar sig till outbildade som är arbetslösa, och det är det som är aktuellt i Ljungby.

Där är 20 personer i åldern 19-25 år anställda, de flesta av dem på äldreboenden. Var och en har tillgång till en utbildad handledare på arbetsplatsen. En dag i veckan är schemalagd med undervisning.

– Arbetsgivaren är väldigt seriös och tagit in de som är intresserade. Att de får handledning är viktigt, säger Peter Freij på Kommunal i Ljungby.

Anställningen varar ett år. Lönen är 75 procent av avtalets lägstalön i avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vilket innebär 12 870 kronor i månaden.

– Jag hade gärna sett att de fått 75 procent av min kommuns lägstalön som är 17 800 kronor. Men det får jag väl ta nästa vända. Många av dem har inte haft arbete innan och de tycker att det här är jättebra, säger Peter Freij.

För de som träffar avtal om den andra anställningsformen för vårdutbildade gäller den högre lägstalönen, som innebär 14 228 kronor/månad.

Avtalsskrivningar är på gång på fler ställen, bland annat i Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Region Skåne och Höör i Skåne.

I Höör ska parterna träffas igen i slutet av februari. I Stockholms stad är man också nära förestående ett avtal, enligt Kommunal i Stockholm. Men det blir ingen omfattande verksamhet.

– Det rör sig om cirka 20-30 personer och med tanke på vilken stor arbetsgivare det är så är det ju försvinnande lite, säger Pär Bergström, ombudsman för Kommunal Stockholm.

Målgruppen är i båda fallen ungdomar även om det endast är reglerat i avtal till och med i höst.

Då kommer anställningsformen som riktar sig till arbetslösa och outbildade kunna användas även för personer som är över 25 år.

Två anställningsformer

  1. Utbildnings- och introduktionsanställning, riktar sig till dem som gått vårdgymnasium. De anställda får en garanti om tillsvidareanställning ett år senare. 75 procent arbete och 25 procent utbildning. Ersättning 14 228 kronor/månad.
  2. Arbetslivsintroduktionsanställning, riktar sig till arbetslösa och outbildade ungdomar (från och september slopas åldersgränsen på 25 år). 75 procent arbete och 25 procent utbildning Ingen garanti om fortsatt anställning. Ersättning 12 870 kronor/månad.