– Det har inte varit möjligt med den snäva tidsram som vi haft, säger Anna-Karin Nordlund, utredare på Arbetsmiljöverket till Kommunalarbetaren.

En förklaring är att sotare inte omfattas av Arbetsmiljöverkets bygg- och anläggningsföreskrifter, som nu kopplas till sanktionsavgifter. För sotare gäller en föreskrift om skyddsåtgärder mot skador genom fall. Men den omfattar många yrkesgrupper, till exempel inom transportsektorn. Den konsekvensutredningen har Arbetsmiljöverket inte hunnit göra under det år man har haft på sig att ta fram förslagen på uppdrag av riksdagen.

– Det skulle bli en väldigt stor apparat, säger Anna- Karin Nordlund.

Kan sanktionsavgifter för sotarnas arbetsgivare komma att införas senare?

– Jag vet inte. Men vi kommer självklart se över hur det här kommer att genomföras. Det finns också ett stort politiskt intresse för sanktionsavgifter nu.

KA har tidigare skrivit om de nya system med sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen som införs den 1 juli i år. I korthet innebär det att arbetsgivare snabbt ska kunna straffas med en avgift på upp till en miljon kronor, istället för att Arbetsmiljöverket som idag ska göra en åtalsanmälan. Dessa åtal leder sällan till fällande dom och tanken är att ett system med sanktionsavgifter ska bli mer effektivt. Förslagen, som nu är ute på remiss och läggs fram i mars, har kritiserats av LO. Organisationen menar att alltför många regler saknar sanktionsavgifter och LO tycker att Arbetsmiljöverket nu avkriminaliserar allt för många föreskrifter.  Ändringarna gäller brott mot arbetsmiljölagen. Arbets­miljöbrott enligt brottsbalken, när en olycka redan har inträffat, ska fortfarande åtalas i domstol.

Anna- Karin Nordlund påpekar att Arbetsmiljöverket idag kan utföra ett omedelbart förbud för sotare att arbeta utan fallskyddsutrustning. Men hon kan inte svara på hur vanligt det är att sådana inspektioner görs.