Det öppna brevet skickades ut av Kristoffer Tamsoms, valledare för Moderaterna i landstinget. Kritiken har bland annat handlat om att brevet publicerades med landstingets logga på landstingets webbplats, vilket gjorde att avsändaren blev otydlig.

Nu rapporterar tidningen Vårdfokus att flera privatpersoner har anmält brevet till Justitieombudsmannen, JO.

”Det är inte förenligt med grundläggande demokratiska värderingar, då Stockholms läns landsting som i status som arbetsgivare, utnyttjas som ett slagträ i den politiska debatten”, skriver en av anmälarna enligt Vårdfokus.