Hussain Boufous och Mahtab Ghezelji tillsammans med Rolf Messner.

När Mahtab Ghezelji och vårdbiträdet Hussain Boufous visar Kommunalarbetaren runt i Petunias lokaler, stannar vi till flera gånger och tittar på bilder som hänger på väggarna. En bild visar en kräftskiva, en annan är från en pub-afton där de boende dansar till ett live-band, och en tredje är från en grillkväll. Det är tydligt att aktiviteter är viktigt på Petunia.

– Allt handlar om samarbete mellan oss i personalgruppen. Vi pratar väldigt mycket om hur vi jobbar, vi hjälper varandra och det fungerar väldigt bra. Genom samarbete och bra planering kan vi göra så mycket, säger Mahtab Ghezelji och Hussain Boufous nickar.   
       
Under sommaren 2011 inleddes ett demensprojekt i Botkyrka kommun. För att förändra arbetssättet utbildades 9 stycken undersköterskor till demenscoacher. En kväll i veckan under nio månader gick Mahtab Ghezelji på kurs:

– Vi pratade mycket om hur vi bemöter våra boende och deras anhöriga. Vi som gick kursen jobbar på olika äldreboenden och det var intressant att höra vad som fungerar och inte fungerar på de andra boendena, säger hon.

Mahtab Ghezelji understryker hur viktigt det är med kommunikation mellan personalen.

– Att rapportera morgon och kväll är väldigt viktigt. Rapporter och dokumentation, det måste vi hinna med, säger hon.    

På Petunia infördes ”egen tid” för alla boende. Mahtab Ghezelji och Hussain Boufous förklarar att det är viktigt att göra sådant som de boende gillar att göra när de har egen tid.

– När en boende flyttar in är det jag som har huvudansvar för att göra genomförandeplaner och ser till att de följs upp. Vi frågar mycket om den äldres intressen och bakgrund och planerar aktiviteterna efter det. Vi har också ett bra samarbete med andra som kommer i kontakt med våra boende, sjukgymnast och arbetsterapeut, sjuksköterskor och läkare, säger Mahtab Ghezelji.

Genom samarbete och bra planering kan vi göra så mycket.

Hussain Boufous har ett särskilt ansvar för aktiviteterna, och tycker att det är jätteviktigt att aktivera de boende.

– Oavsett väder är det viktigt att de får komma ut om de vill, säger han.

Han berättar att de anordnar cafékvällar, kaffeträffar och pub-aftnar, att de har kräftskivor och till och med en egen nobelmiddag. Att få anhöriga att känna sig välkomna och delaktiga är också viktigt.

Nu kommer allt fler anhöriga och är med och dansar på pub-aftnarna. Alla möjliga aktiviteter är tänkbara när de boende har ”egen tid”.

Det kan handla om att åka och köpa skor, nya kläder eller tidningen. Eller titta på knattefotboll. 

– En gång hade min son fotbollsmatch här i närheten och jag frågade en boende om han ville gå dit och titta. Det gjorde vi, och att vi varit där och att min son gjorde mål, det kom han ihåg sen, berättar Hussain Boufous.

I samband med demensprojektet köpte Petuinas chef en kamera, så att dokumentationen av det de boende och personal gör skulle bli ännu bättre. Hussain Boufous tog snabbt huvudansvar för kameran:

– Jag tog en så fin bild på två kvinnor som gungar. En dag när vi var ute frågade jag dem bara: ”vill ni gunga?” Och det ville de. Jag hjälpte till i början, men sen fortsatte de själva. Det var så fint, säger han. 

När Mahtab Ghezelji och Hussain Boufous berättar om allt de hittar på undrar man hur de hinner med allting. På dagen är Petunia bemannat med fyra personal, förut var de fem.

– Det handlar om att planera ordentligt och att personalen hjälps åt. Vi pratar mycket och hjälper varandra. Då går det, säger Mahtab Ghezelji.  

ID. Mahtab Ghezelji

Ålder: 48 år.
Bor: I Sollentuna, norr om Stockholm.
Yrke: Undersköterska.
Familj: Gift, två söner.
Gör på fritiden: Promenerar, simmar med barnen och tränar.

ID. Hussain Boufous

Ålder: 47 år.
Bor: I Flemingsberg.
Yrke: Vårdbiträde. Utbildar sig till undersköterska.
Familj: Fru och två barn.
Gör på fritiden: Följer med sonen på fotbollsmatcher.  

Mahtabs tre tips

1. Egen tid. Aktiviteterna ska vara sådant de boende mår bra av. Det är viktigt att personalen och den demenssjuke inte blir störda, utan att allt fokus är riktat på den som har egen tid.
2. Kommunikation. Det är viktigt att personalen hela tiden kommunicerar, om stort och smått. Man ska inte stressa. Flexibilitet och att man delar arbetsuppgifter mellan sig är också viktigt. Hinner dag- eller kvällspersonalen inte göra allt, ska nattpersonalen kunna slutföra arbetsuppgiften.
3. Bild med namn på de boende utanför deras rum. Det fungerar som ett stöd för dem så att de blir tryggare med var de bor.