Äldreminister Maria Larsson (KD) berättade i Dagens Nyheter att hon är beredd att pröva om det ska bli krav på utdrag ur brottsregistret för personal som arbetar med äldre och funktionshindrade i deras hem.

Detta skulle enligt henne kunna öka tryggheten för dem som behöver vård och omsorg. DN har bland annat rapporterat att antalet stölder i hemmen har minskat samtidigt som de har ökat hemma hos funktionshindrade.

Kommunal ställer inte upp på att försöka skuldbelägga personal inom hemtjänst och personlig assistans med krav om kameraövervakning och utdrag ur brottsregistret för att kontrollera deras bakgrund.

– Jag hade väntat mig mer av Maria Larsson som har varit ansvarig minister så länge, säger Annelie Nordström.

Hon menar att lösningen istället är att höja personalens status och förbättra deras villkor.

– Arbetsgivare som betalar låga löner och kallar in personal på timmar via sms eller telefonsamtal är inte seriösa, säger Annelie Nordström.

Hon tycker att många arbetsgivare i dag ägnar sig åt slentrianmässig och icke insiktsfull rekrytering av outbildad personal som plockas in från gatan.

– Arbetsgivarna ska ställa krav på yrkesutbildning. Erbjuds schyssta löner och arbetsvillkor får de också sådan personal. Arbetsgivaren ska också ge personalen nödvändig introduktion om den värdegrund som krävs för att arbeta med personer i deras hem.

Annelie Nordström tror inte att detta är lösningen som i framtiden förhindrar alla stölder hemma hos äldre och funktionshindrade.

– Men det gör inte utdrag ur brottsregistret heller. Det avslöjar inte förstagångsförbrytare som ännu inte finns med i registret. Men seriösa arbetsgivare med seriös personal minskar risken för stölder.

Annelie Nordström vill inte heller ha ett allmänt förbud för straffade brottslingar att arbeta med äldre och funktionshindrade.

– Har de avtjänat sitt straff kan de få en ny chans, men de måste i så fall ha rätt kompetens och den värdegrund som krävs för jobbet, säger hon.