Efter en två och en halv timmes lång och tuff debatt fick S, MP och V gehör för sitt förslag och kommunfullmäktige beslutade att avskaffa LOV.

– Helt nödvändigt beslut, vi behöver flytta fokus från prat om fusk och misstänkt fusk och brottslighet till kvalitet och utveckling av hemtjänsten, säger Boel Godner.

KA har tidigare berättat att Södertälje utrett om kommunen ska fortsätta med LOV. Detta efter en polisrazzia mot Jome Omvårdnad där ledningen misstänks för ekonomisk brottslighet. Strax innan hävde kommunen avtalet med Bea´s Omsorg och Assistans efter att företaget trots förbud fortsatt med anhöriganställningar och brutit mot arbetstidslagstiftningen.

Det nya beslutet innebär att Södertälje från i höst kommer att ha sex val för den som vill ha hemtjänst. Ett av dem är kommunens hemtjänst som får 55 procent av brukarna. Två privata företag får vardera 14 procent av brukarna, ett företag får nio procent av brukarna och två företag får 4 procent vardera av brukarna. Upphandling kommer att ske enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

– Det är ett bra beslut för att det ger stabilitet och kontinuitet i hemtjänsten. Vi vet vilka företag vi kommer att ha att göra med från en dag till en annan. Vi kommer att kunna samarbeta och ha dialog med företagen istället för en misstänksamhet och ständig kontroll.

Boel Godner ser stora svårigheter med den fria etableringen som LOV ger. Hon tror att det blir lättare för kommunen med den nya modellen.

– Då handlar vi upp fem företag, då har vi möjlighet att kolla att de uppfyller de krav som vi ställer innan de vinner upphandlingen. Den fria etableringen medgav inte det, utan man kontrollerar när verksamheten är igång. Det är den stora skillnaden som gör att det blir tryggare med det här systemet.

Enligt tidsplanen ska nuvarande LOV-avtal sägas upp i maj – juni och de företag som upphandlats ska starta sin verksamhet i oktober. Enligt Boel Godner är ungefär 60 procent av de anställda i kommunens hemtjänst utbildade undersköterskor. Samma krav kan komma att gälla de privata företagen.

I dag finns sexton hemtjänstföretag i Södertälje. I höst kan det alltså bara vara fem. Boel Godner utgår från att några av de som är verksamma nu kommer att finnas kvar. Men hon medger att några kan bli arbetslösa.

– Men antalet brukare är det samma och antalet beviljade timmar också. Utbildad personal kommer det att finnas behov i både företagen och i kommunens hemtjänst, det är jag övertygad om.

Redan i dag finns ett förbud mot anhöriganställningar och när upphandling sker kommer detta vara ett krav som kontrolleras extra noga enligt Boel Godner:

– Absolut och alla  krav som vi ställer kan kontrolleras under upphandlingen, det är det som är fördelen här. Vi kommer också att ställa krav på kollektivavtal, där har möjligheterna förbättrats för oss.

Upphandlingen ska gälla i två år och utvärderas efter ett och ett halvt år. Bland annat ska man syna hur brukarna ska slippa få besök av många olika personer från hemtjänsten samt kompetensutveckling för personalen.

Man ska också utvärdera hur upphandlingskrav kan utformas för att begränsa möjligheterna för privata aktörer att plocka ut vinster. Dessutom ska man utreda möjligheten att införa en modell där non-profit aktörer ges möjlighet att bedriva hemtjänst.