Många undersköterskor är redan specialiserade inom det område där de varit verksamma, men kompetensen måste komma på papper för att valideras, säger Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson. Det finns redan olika specialistutbildningar för undersköterskor runtom landet, men tanken är att hitta en enhetlig, nationell form. Vilka olika inriktningar utbildningarna skulle ha är ännu oklart, likaså hur de ska organiseras.

– Det är inte utrett hur behoven ser ut. Vad vi vet i dag är att olika kompetenser behöver tas bättre tillvara i vården. Kommunals rapport ”Framtidens sjukvård behöver patientnära proffs” från årsskiftet visar att var fjärde underskötersketjänst har försvunnit de senaste 20 åren. Samtidigt har sjuksköterskor och läkare fått mindre tid, trots att de har blivit fler. 30 procent av sjuksköterskornas uppgifter skulle kunna utföras av undersköterskor, säger Helene.

Socialdemokraterna menar att ökad status för undersköterskorna skulle ge dem fler anställningsmöjligheter och högre lön. Om arbetsgivarna får upp ögonen för vad yrkesgruppen kan bidra med skulle kompetensförsörjningen i vården bli bättre. Fler undersköterskor skulle betyda större trygghet, säkerhet och kvalitet för patienterna. 

– Ett av våra vallöften är att göra vården mer patientnära. Socialdemokraternas nationella budgetförslag avsätter 2 miljarder till att öka personaltätheten inom landstinget.