Det anser Catharina Eriksson som är kurator på Kajsamottagningen i Örebro. En av de få kliniker i landet som enbart vänder sig till kvinnor med beroende av alkohol och tabletter. Kliniken tillhör psykiatrin i Örebro läns landsting.

– Det är ganska mycket som skiljer mellan kvinnor och män med alkoholproblematik. Kvinnor har oftare haft relationsproblem under uppväxten, de har mer psykiska problem och kvinnor får snabbare fysiska skador.

Catharina Eriksson, som har drygt 20 års erfarenhet av kvinnor med missbruksproblem, ser också en annan skillnad. Männen söker efter förklaringar i omgivningen. Kvinnor hos sig själva.

– Det är mycket skam och skuld, det blir en tung börda.

Hon pratar om kvinnorollens förväntningar på att man ska vara duglig på jobbet, vara bra fru, en bra mamma och ta hand om sjuka svärmor. Och föraktet som drabbar kvinnor som dricker.

– När man då faller ur de förväntade rollerna och dricker för mycket så dignar man under den bördan, man känner sig väldigt dålig. Ofta har man en självkänsla som ligger alldeles förskräckligt på minus.
Kvinnor prioriterar ofta andras behov framför sina egna. Det kan göra att man kan komma i kläm själv och få ångest.

– Det blir skavsår i själen. Då blir ofta alkoholen en medicin som är enkel att ta till och lindrar problemet för stunden. På sikt förvärrar alkoholen smärtan, men det ser man inte.

För många kvinnor som Catharina Eriksson träffar har just bag in boxvinerna blivit en fälla. Förr bjöd man på kaffe och kakor, nu tar man ett glas vin, det är after work och man grillar och dricker rosé.

– Det har blivit ett förhärligande av alkoholen, man pratar sällan om baksidorna.

Men Catharina Eriksson ser nackdelarna och har lärt sig att det inte går att se vem som har problem.

– Jag har patienter som jobbar inom hemtjänsten likaväl som de som står inför en gymnasieklass. Jag träffar männi-skor inom alla yrkesområden.

Första gången som man kommer till Kajsamottagningen kan man vara anonym. Det tror Catharina Eriksson gör det lättare att ta första steget. Behandlingen är individuell. Ofta är det både kognitiv samtalsterapi och olika läkemedel.

– De flesta har både alkoholproblem och psykiska problem. Det primära är att få personen nykter för att få veta hur mycket psykiska problem som finns kvar, och behandla dem.

Många lider av ångest och depression. Kajsamottagningen stöttar på olika sätt. Alltid i samråd med patienten. Ibland tar man kontakt med arbetsgivaren, ibland med familjerådgivningen eller socialtjänsten.

I behandlingen får man också hjälp att känna igen signalerna som varnar för att suget efter alkohol kommer. Och analysera dem för att arbeta fram en egen krisplan med verktyg för att hantera olika situationer.

– Återfall ingår, man får lära sig något av dem. Reflektera över vad som hände innan, vad man tänkte och kände.

Kan man bli fri från ett beroende?

– Har man ett allvarligt beroende är det som diabetes. Man kan leva ett fullgott liv om man lär sig hantera det. Då kan man inte dricka. Om missbruket är mildare kan man lära sig att hantera det.

Kvinnomottagningar

Kvinnor med alkoholproblem som får behandling på speciella kvinnomottagningar lyckas i större utsträckning bli fria från sitt beroende.

Sök hjälp!

Beroendevården i kommunen/landstinget/regionen.
Testa dig själv: www.escreen.se
Självhjälp på nätet: www.alkoholhjalpen.se
Arbetsgivaren ska hjälpa
Om man är sjukligt beroende av alkohol är arbetsgivaren skyldig att rehabilitera och anpassa arbetet. Det kan handla om hjälp från företagshälsovården och andra arbetsuppgifter. Men den anställde måste själv medverka. Om man inte gör det, riskerar man att förlora jobbet.
Källa: LO-TCO Rättsskydd