I korta kapitel redogör journalisten Björn Kumm för motståndsrörelser i 28 olika länder.

Det är en lärorik resa, från FARC-gerillan i Colombias djungler till Blekingegadeligan på Köpenhamns gator. Kumm berättar om historien bakom motståndsmännen (för det är nästan uteslutande män), följderna av motstånden och innebörden av konflikterna.

Man slår ihop boken och har lärt sig lite mer om världen.